Ukazał się tom VII Słownika biograficznego żołnierzy Batalionów Chłopskich

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie oraz ppłk Marian Wojtas z przyjemnością informują o ukazaniu się drukiem VII tomu Słownika biograficznego żołnierzy Batalionów Chłopskich.

Publikacja jest wynikiem żmudnej, wieloletniej pracy redaktora Mariana Wojtasa oraz zespołu autorskiego – Artura Borzęckiego, Marka Ciotuchy, Waldemara Kaweckiego i Katarzyny Wołoszyn.

This slideshow requires JavaScript.

Tom VII, po uprzednich sześciu, kontynuuje dokumentację działalności członków Batalionów Chłopskich – konspiracyjnej organizacji zbrojnej polskiego ruchu ludowego, która – wraz z Ludowym Związkiem Kobiet  i Zielonym Krzyżem – podczas II wojny światowej stanowiła trzon określonych zadań wojskowych i politycznych, była ostoją patriotyzmu i żywą tarczą, broniącą wsi przed represjami okupanta, stając się równocześnie drugą pod względem liczebności organizacją zbrojną polskiego podziemia.

Świadectwem ofiarności i poświęcenia są nazwiska tysięcy zwykłych ludzi, członków Batalionów Chłopskich, które płk Marian Wojtas od wielu już lat gromadzi i opracowuje, aby czas nie zatarł pamięci o tych, którzy na nią zasługują. Uwzględniając archiwalia znajdujące się w Zakładzie Historii Ruchu Ludowego, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie, a także w zbiorach prywatnych, kolejny raz redaktorowi i autorom udało się udokumentować ogromny wkład mieszkańców polskiej wsi w ideę wolnej Polski i znaczenie hasła: „Przez walkę – do zwycięstwa”.

Zainteresowanych kupnem publikacji zapraszamy do Księgarni „U Hieronima” (gmach Biblioteki, ul. Narutowicza 4, tel. 81-529-74-18), cena 30 zł.

 

Tekst i fotografie – Katarzyna Stanek
(Dział Naukowo-Wydawniczy WBP)