Konkurs „KSIĄŻKA ROKU 2020”

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
ogłasza
XV edycję konkursu
na piękną i wartościową książkę dotyczącą regionu lubelskiego.

Celem konkursu jest promocja dorobku edytorskiego Lubelszczyzny,
a zwłaszcza publikacji dotyczących jej historii, tradycji kulturalnych
i walorów krajoznawczo-turystycznych

Na konkurs można zgłaszać publikacje naukowe, popularnonaukowe, wspomnienia, przewodniki, wydawnictwa informacyjne oraz albumy wydane w 2020 r.

Termin zgłaszania publikacji upływa 22 maja 2021 r.

Lista obecnie zgłoszonych książek (link)

Publikacje należy złożyć w Sekretariacie Biblioteki lub nadsyłać na adres:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Hieronima Łopacińskiego
Narutowicza 4, 20-950 Lublin
z dopiskiem na kopercie Konkurs „Książka Roku 2020”

Prace będą oceniane przez jury konkursowe w trzech grupach tematycznych:
1. Lublin; 2. Lubelszczyzna; 3. Publikacje wydane przez biblioteki województwa lubelskiego. Książki z dwóch pierwszych grup będą rozpatrywane w kategoriach: książka o Lublinie/Lubelszczyźnie i wydawnictwo albumowe.

W związku z obchodzonym w 2021 r. „100-leciem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, ogłaszamy dodatkową kategorię na najlepszą monografię Ochotniczej Straży Pożarnej na Lubelszczyźnie, wydaną w latach 2017–2021.

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie „Wawrzynów Pawła Konrada” nastąpi 11 czerwca 2021 r.

Wszystkie publikacje będą eksponowane na stronie internetowej Biblioteki oraz na wystawie pokonkursowej.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Biblioteki pod numerami telefonów:
81-52-87-402 lub 81-52-87- 428 w godzinach 8.00-15.30.

Regulamin Konkursu „Książka Roku 2020”

 1. Organizatorem konkursu jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.
 2. Celem konkursu jest promocja dorobku edytorskiego Lubelszczyzny,
  a zwłaszcza publikacji dotyczących jej historii, tradycji kulturalnych
  i walorów krajoznawczo-turystycznych.
 3. Na konkurs można zgłaszać publikacje naukowe, popularnonaukowe, wspomnienia, przewodniki, wydawnictwa informacyjne i albumy wydane w 2020 r., których tematyka dotyczy Lublina albo Lubelszczyzny.
 4. Zgłoszeń mogą dokonywać osoby prawne i fizyczne: autorzy, wydawcy, księgarze, samorządy, instytucje kultury, towarzystwa regionalne, parafie, stowarzyszenia i inne.
 5. Na konkurs można zgłaszać dowolną liczbę publikacji wydanych  w 2020 r. Zgłoszenie powinno zawierać egzemplarz publikacji wraz z opinią polecającą osoby ze środowiska naukowego, regionalistycznego lub artystycznego.
 6. Termin zgłaszania publikacji upływa 22 maja 2021 r.
 7. Publikacje należy złożyć w Sekretariacie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
  im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie lub nadsyłać na adres:
  Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego
  ul. Narutowicza 4, 20-950 Lublin
  z dopiskiem na kopercie „Książka Roku 2020”
 8. Zgłoszone publikacje będą oceniane przez jury powołane przez Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie.
 9. Publikacje oceniane będą pod względem ich walorów edytorskich, merytorycznych, języka przekazu i nowatorstwa tematyki.
 10. Nadesłane książki będą oceniane w trzech grupach tematycznych:
  1. Lublin, 2. Lubelszczyzna, 3. Publikacje wydane przez biblioteki województwa lubelskiego. Dwie pierwsze grupy rozpatrywane będą w dwóch kategoriach: książka o Lublinie/Lubelszczyźnie i wydawnictwo albumowe. W związku z obchodzonym w 2021 r. „100-leciem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, ogłaszamy dodatkową kategorię na najlepszą monografię Ochotniczej Straży Pożarnej na Lubelszczyźnie, wydaną w latach 2017–2021.
 11. Jury zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przyznania nagrody
  w określonej kategorii. Decyzje jury są ostateczne.
 12. Jury podejmuje decyzje większością głosów.
 13. Ogłoszenie wyników konkursu i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się
  11 czerwca 2020 r.
 14. Wydawcy wyróżnionych publikacji otrzymają „Wawrzyn Pawła Konrada”, pierwszego drukarza lubelskiego.
 15. Wszystkie publikacje będą prezentowane na  wystawie pokonkursowej oraz na stronie internetowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego
  w Lublinie pod hasłem „KSIĄŻKA ROKU 2020”.
 16. Publikacje zgłoszone na konkurs przechodzą na własność Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.