Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
w dniu 19 stycznia 2021 roku

śp. Barbary Trześniewskiej

wieloletniego i zasłużonego starszego kustosza
Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

oraz
o śmierci śp. Tadeusza Trześniewskiego
Męża Barbary

Rodzinie i Bliskim wyrazy najgłębszego współczucia składają
Dyrekcja i Pracownicy
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

Uroczystości pogrzebowe śp. Barbary i Tadeusza Trześniewskich
odbędą się w piątek 12 lutego 2021 roku o godz. 13.00
w Kaplicy Cmentarnej przy ul. Lipowej w Lublinie 

 

Barbara Trześniewska urodziła się  12 lutego w 1945 roku w Stężycy. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w 1963 roku, 15 lipca podjęła pracę jako kierownik Świetlicy Gromadzkiej w Stężycy. W 1965 roku rozpoczęła pracę w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rykach, pełniąc funkcję kierownika wypożyczalni. Po przeniesieniu się do Lublina, od 1967 roku rozpoczęła pracę w Wydziale Kultury Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. Praca ta pozwoliła jej na dobre poznanie organizacji i funkcjonowania placówek resortu kultury dużego powiatu lubelskiego, w tym sieci bibliotek, filii i punktów bibliotecznych.

Od 1 października 1973 roku Wydział Oświaty, Wychowania oraz Kultury została przeniesiona do pracy w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Lublinie. Pracowała jako referent ds. gromadzenia i opracowania księgozbioru, organizowała posiedzenia Powiatowej Komisji Zakupu Książek, prowadziła podział nowości książkowych i katalog centralny.

W kwietniu 1975 roku została instruktorem w Dziale Instrukcyjno-Metodycznym PBP w Lublinie, przemianowanej później na Oddział Lublin Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego. W maju 1983 roku awansowała, otrzymując funkcję kierownika Działu Instrukcyjno-Metodycznego Oddziału Lublin. Do jej obowiązków należał nadzór merytoryczny i realizacja doskonalenia kadry bibliotekarskiej, inspirowanie do działalności środowiskowej, dbałość o funkcjonowanie społecznych punktów bibliotecznych. Uczestniczyła w kierowaniu polityką zakupu nowości do sieci terenowej, pozyskując dodatkowe środki na ten cel z urzędu gmin. Zastępowała także dyrektora Oddziału Lublin – Kazimierza Mącika. Sprawowała bezpośrednią opiekę nad placówkami gmin: Fajsławice, Milejów, Puchaczów i Łęczna. W latach 1987-88 zaczęła pełnić obowiązki dyrektora Oddziału Lublin. W tym czasie kontynuowała także studia  – bibliotekarstwo i informacja naukowa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, tytuł magistra uzyskała w 1990 roku.

1 października 1998 roku dyrekcja WBP powierzyła jej kierownictwo Oddziału Lublin. W czerwcu 1999 roku, w związku z powstaniem powiatów i zmianą funkcji WBP w nadzorze merytorycznym, przeszła do pracy w Dziale Instrukcyjno-Metodycznym WBP im. Hieronima Łopacińskiego. Specjalizowała się w działalności informacyjnej bibliotek województwa i współpracowała z placówkami powiatu lubelskiego, parczewskiego i hrubieszowskiego. Na emeryturę odeszła z końcem roku 2000, po trzydziestu sześciu latach pracy w kulturze.

Odznaczona była odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1983).

Biogram zaczerpnięty ze
Słownika Biograficznego Bibliotekarzy Lubelszczyzny (1944-2014),
oprac. Jerzy Gajewski, Lublin 2015