WOJEWÓDZKI KONKURS NA PALMĘ I PISANKĘ WIELKANOCNĄ – II EDYCJA

Zapraszamy do udziału w konkursie, którego organizatorami są:
Pani Beata Mazurek – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie i Muzeum Wsi Lubelskiej.

Organizatorzy zachęcają do udziału w Konkursie:

„Upowszechnianie tradycji Świątecznych i przekazywanie o nich wiedzy, to piękny sposób na integrację międzypokoleniową oraz ocalenie od zapomnienia tego, co łączy nas jako Polaków. Dlatego pragniemy zaprosić wszystkich mieszkańców naszego regionu – dzieci i młodzież szkolną, członkinie kół gospodyń wiejskich, twórców ludowych, artystów plastyków – do udziału w II Wojewódzkim Konkursie na Palmę i Pisankę Wielkanocną,
którego inicjatorem i współorganizatorem jest Poseł do Parlamentu Europejskiego Pani Beata Mazurek”.

Konkurs obejmuje 4 kategorie:
I. Pisanka wielkanocna wykonana techniką TRADYCYJNĄ,
II. Pisanka wielkanocna wykonana techniką WSPÓŁCZESNĄ,
III. Palma wielkanocna wykonana techniką TRADYCYJNĄ,
IV. Palma wielkanocna wykonana techniką WSPÓŁCZESNĄ
W każdej z w/w kategorii konkursowej zostaną wytypowani laureaci w 3 podkategoriach:
a) dzieci i młodzież poniżej 15 roku życia,
b) młodzież od 15 roku życia i dorośli,
c) praca zbiorowa.

Uwaga: Prace konkursowe należy dostarczyć do 9 marca 2021 r.

Zaproszenie do udziału w konkursie Palmy Wielkanocnej 2021

Regulamin i karta konkursu na palmę i pisankę 2021