Serdecznie zapraszamy na „Poranek u Hieronima” – 3 marca 2021, godz. 10.00
www.wbp.lublin.pl i Facebook WBP (otwarty dla wszystkich)

W programie:

  • Kulturalne chatboty. O wykorzystaniu nowych technologii w instytucjach kultury.
    Z Janem Motyką rozmawia Ewa Hadrian

Jan Motyka – z wykształcenia historyk sztuki, obecnie zawodowo związany z firmą Finderstand. Zajmuje się nowymi technologiami, rozwiązaniami opartymi o sztuczną inteligencję i przetwarzanie języka naturalnego, co najczęściej wykorzystywane jest w biznesie i marketingu, ale już nie tylko. Chatboty, czyli inteligentne komunikatory, z którymi możemy porozmawiać i uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące działalności placówki, są coraz częściej instalowane w polskich instytucjach kultury czy edukacji. Chatboty pojawiły się m.in. w Muzeum Powstania Warszawskiego czy Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu. W Ciechanowcu po Muzeum oprowadza „Chatbot Kluk”, może zatem czas na to, by po lubelskiej Bibliotece oprowadzał  „Chatbot Hieronim”? Posłuchajmy!

Zapraszamy!