Serdecznie zapraszamy na „Poranek u Hieronima” – 10 marca 2021, godz. 10.00
www.wbp.lublin.pl i Facebook WBP (otwarty dla wszystkich)

W programie:

  • „Lubelski Bibliotekarz Roku 2020” – ogłoszenie wyników

Trwa XI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na Bibliotekarza Roku 2020. Celem Konkursu jest zaprezentowanie w ogólnopolskim środowisku bibliotekarskim oraz wśród szerokiej publiczności tych pracowników bibliotek, którzy w całym roku 2020 wyróżnili się ponadstandardowymi osiągnięciami zasługując na wysoką ocenę i popularyzację swoich dokonań.  To dzięki ich kreatywności, wiedzy i zaangażowaniu biblioteki zmieniają się, coraz lepiej zaspokajają potrzeby czytelników, modernizują lokale i wyposażenie, umiejętnie wykorzystują nowe technologie, tworzą nowoczesne serwisy informacyjne i dokumentacyjne, cyfrowe biblioteki i lokalne archiwa cyfrowe, a jednocześnie dbają o dziedzictwo i stwarzają warunki do różnorodnej  społecznej aktywności.

Konkurs składa się z dwóch etapów: okręgowego i ogólnopolskiego. Podczas pierwszego wybierani są najbardziej cenieni bibliotekarze w poszczególnych województwach, w drugim etapie, spośród laureatów regionalnych dokonuje się wyboru Bibliotekarza Roku 2020 cieszącego się największym uznaniem w kraju.

Zarząd Lubelskiego Okręgu SBP powołał Okręgową Kapitułę Konkursu Bibliotekarz Roku 2020,
która dokonała wyboru Lubelskiego bibliotekarza Roku 2020 spośród zgłoszonych kandydatur.
Zgłoszono 4 kandydatury:
Pani Monika Bogusz – Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łęcznej
Pani Iwona Brodzik – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Starych Kobiałkach, gm. Stoczek Łukowski
Pani Grażyna Jarosz – Starszy bibliotekarz Filii Bibliotecznej w Majdanie Sopockim, gm. Susiec
Pani Joanna Puchacz – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnogrodzie

O wyborze jury i przyznaniu tytułu poinformują:
dr Renata Malesa – Przewodnicząca Okręgowej Kapituły Konkursu (Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS) oraz Joanna Chapska – Przewodnicząca Zarządu Okręgu SBP w Lublinie, Sekretarz Kapituły.

  • Bądźmy solidarni! Otwieramy biblioteczny krąg pomocy dla Antosi i Agnieszki!
    Do kręgu pomocy zaproszą: Anna Biegalska – członek Zarządu Okręgu Lubelskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i Ewa Hadrian

Agnieszka Bober jako pracownikiem Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zenona Przesmyckiego w Radzyniu Podlaskim. Kreatywna, pracowita, uzdolniona artystycznie i niezwykle zaangażowana w wielu akcji bibliotecznych: kiermasze charytatywne, kiermasze książki, zajęcia animacyjne dla dzieci i młodzieży, paraolimpiady. Na potrzeby wydarzeń bibliotecznych wykonywała dekoracje, animowała zajęcia, według pomysłu i rękoma Agnieszki zostały ozdobione Radzyńskie Książniczki (domki bookcrossingowe lub inaczej książkodzielnie), a wykonane przez Agnieszkę aniołki świąteczne cieszyły się wielkim zainteresowaniem na nie tylko bibliotecznych kiermaszach.  Dla potrzebujących zawsze miała serce i czas.

Teraz Agnieszka sama potrzebuje pomocy. Pomocy potrzebuje jej Księżniczka – 18-miesięczna córeczka Antosia, która cierpi na rzadki zespół wad serca zwany Anomalią Ebsteina. Jedynym ratunkiem jest operacja w Pittsburghu w USA, która jest przewidziana na kwiecień 2021 roku. Koszt operacji przekracza możliwości rodziny (wynosi ponad 1 milion złotych).

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zenona Przesmyckiego, od samego początku wspiera zbiórkę dla Antosi. W programie poprosimy o wsparcie całego lubelskiego środowiska bibliotekarskiego, ale również naszych Czytelników i Sympatyków. Biblioteczna Księżniczka Antosia musi wyzdrowieć! Pomóżmy!

  • Dawnych kryminałów czar… O polskiej powieści milicyjnej, fenomenie książek Joanny Chmielewskiej i kilku innych drobiazgach z kryminałem w tle porozmawiają Lidia Głębicka i Ewa Hadrian