Serdecznie zapraszamy na „Poranek u Hieronima” – 17 marca 2021, godz. 10.00
www.wbp.lublin.pl i Facebook WBP (otwarty dla wszystkich)

W programie:

  • Ptasia orkiestra w literaturze staropolskiej. O dudkach, szczygłach, pawiach i słowikach, czyli literackie powitanie wiosny w „Poranku u Hieronima”.
    Z profesorem Dariuszem Chemperkiem rozmawia Ewa Hadrian

Julian Tuwim
Mowa ptaków

Kto z was mowę pta­ków zna?
Nikt-i tyl­ko je­den ja.
Chrzęst i sze­lest, szep­ty cisz,
W szme­rach trzci­ny ci­cho śnisz,
Ćwir-ćwir-ćwir i tiju-fit,
A to zna­czy: za­raz świt,
Za­raz drgną ró­żo­we zo­rze,
Bo i cóż to zna­czyć może?
Cóż, cóż,

Jak nie świt wio­sen­nych zórz?
Ćwir-ćwir-ćwir i tiju-fit,
Cyt… (…)

20 marca powitamy astronomiczną wiosnę. Z wczesną wiosną kojarzą nam się przede wszystkim: intensywna zieloność traw, pokryte pąkami drzewa, wyrazistość barw wiosennych kwiatów i  dźwięczny śpiew ptaków.

U progu wiosny porozmawiajmy o ptakach polskich, których motyw jest nader częsty już w literaturze staropolskiej, Dowiedzie tego znakomity badacz tej literatury – prof. dr hab. Dariusz ChemperekW literaturze staropolskiej spotykamy autorów, którzy obserwują i opisują ptaki jako istoty piękne, fascynujące różnorodnością gatunków, śpiewu, upierzenia. Ale to zaledwie jedna z kategorii. Profesor Dariusz Chemperek przedstawi 3 kategorie obecności ptaków w polskich tekstach dawnych: symboliczną, praktyczną i estetyczną.
Powitajmy wiosnę literacko! Zapraszamy!

Dariusz Chemperek (ur. 1965) – profesor nauk humanistycznych, absolwent filologii polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Katedra Historii Literatury Polskiej), specjalista w zakresie literaturoznawstwa i kultury staropolskiej (w szczególności literatury i piśmiennictwa protestantów w dawnej Polsce; kultury literackiej Lublina i Lubelszczyzny XVI i XVII w.; literatury w Wielkim Księstwie Litewskim XVI – XVIII; problematyki wschodniej w literaturze staropolskiej) i edytorstwa (E-edytorstwo i techniki redakcyjne, m.in. estetyka w edytorstwie; edytorstwo naukowe tekstów dawnych; edytorstwo popularnonaukowe). Autor licznych monografii autorskich, monografii edytorskich – edycji krytycznych, prac redakcyjnych i artykułów naukowych
zob. Prof. dr hab. Dariusz Chemperek_UMCS

Wykorzystano dźwięki: https://freesfx.co.uk/