Spiszmy się… czyli statystyczny „Poranek u Hieronima”

Serdecznie zapraszamy na „Poranek u Hieronima” –  7 kwietnia 2021, godz. 10.00
www.wbp.lublin.pl i Facebook WBP (otwarty dla wszystkich)

W programie:

Gość „Poranka”. Czym zajmuje się GUS, czyli nie tylko o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Z dr Krzysztofem Markowskim, Dyrektorem Urzędu Statystycznego w Lublinie rozmawia Ewa Hadrian

Banner informacyjny o Narodowym Spisie Powszechnym, osoby na niebieskim tle, napis "wejdź na spis.gov.pl i spisz się! Spis trwa od 1 kwietnia",
Banner informacyjny o Narodowym Spisie Powszechnym

Główny Urząd Statystyczny jest częścią międzynarodowej społeczności statystyków. Przeprowadzanie spisów wpływa korzystnie na postrzeganie Polski na arenie międzynarodowej jako kraju wiarygodnego, o dużym znaczeniu. Po realizacji spisów w latach 2010/2011 Polska weszła do ścisłego grona krajów uważanych za przodujące w dziedzinie produkcji oficjalnych statystyk.

W 2020 r. polska statystyka publiczna uplasowała się na 2. miejscu na świecie, a pośród państw Europy Wschodniej na 1. miejscu, w prestiżowym rankingu Open Data Inventory (ODIN), który ocenia zakres (kompletność) i otwartość danych na stronach internetowych krajowych urzędów statystycznych.

Zatem w roku 2021 Spiszmy się! Policzmy się DLA POLSKI! 

Zapraszamy do udziału w „Poranku” online i do zadawania pytań!