Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
żegna

Stanisława Andrzeja Łukowskiego (15 III 1940 – 16 V 2021)


 

Stanisław Andrzej Łukowski – poeta, prozaik, krytyk literacki. Ukończył technikum geodezyjno-drogowe. Debiutował w 1960 roku na łamach dwutygodnika „Kamena”. Był kierownikiem Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej w Lublinie. Należał do Oddziału Lubelskiego Związku Literatów Polskich, był wieloletnim członkiem Zarządu ZLP, pełnił także funkę prezesa. Był autorem tomów poezji, opowiadań oraz opracowań poświęconych życiu kulturalnemu i literackiemu Lublina i regionu lubelskiego (opublikował m.in.: „Taka psia gwiazda. Opowiadania”, Lublin 1977; „I nie tylko pamięć”, [wiersze], Lublin 1977; „W imię własne”, [wiersze], Lublin 1979; „Święta remiza i inne opowiadania”, Lublin 1990; „Petryferie (zapiski 1974-20021), Lublin 2004; „Józef Łobodowski in memoriam. Pokłosie Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Józefa Łobodowskiego 2000-2005”, [wybór i oprac.], Lublin 2005; „Z dziejów ruchu literackiego na Lubelszczyźnie. Szkice i wspomnienia” [oprac.], Lublin 1998; „Informator Lubelskiego Oddziału Związku Literatów Polskich. Poeci, prozaicy, eseiści 1983-2013”, Lublin 2013, „85-lecie Związku Literatów w Lublinie”, [oprac.], Lublin 2017; ).  Współpracował z  „Kameną”, „Sztandarem Ludu”, „Kurierem Lubelskim”, Kwartalnikiem Literackim „Akcent”. Inicjator wielu publikacji Związku Literatów Polskich.

Stanisław Andrzej Łukowski był odznaczony m. in. Złotym Krzyżem Zasługi i Złotym Wawrzynem Literackim oraz Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, a także odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Wojewódzka Biblioteka Publicza im. Hieronima Łopacińskiego
żegna Przyjaciela, prawego Człowieka,
który sprawy Biblioteki, literatury i kultury polskiej,
a przede wszyskim sprawy ludzi
zawsze miał w sercu

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 20 maja (czwartek) 2021 r. o godz. 11.00
w kaplicy cmentarnej przy ul. Lipowej w Lublinie

 

16.05.2021 Słuchowisko Małgorzaty Żurakowskiej „Wróżka”