(wybór)

 1. Adamski Józef. Z mojego życia : wspomnienia, Lublin 2020
 2. AK : 25 lat działalności Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość : kalendarium, [pod redakcją Sławomira Zawiślaka ; współautorzy mjr Wacław Baj i 9 pozostałych], Warszawa 2017
 3. Anastazy Strzelecki (1783-1848) : oficer Wojska Polskiego Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego : praca zbiorowa, pod redakcją Łukasza Remigiusza Pasima, Michów 2020
 4. Arnsztajn Jan, Bielski Konrad, Gralewski Wacław. Szopki Reflektora, opracowali Jarosław Cymerman, Justyna Teterwak, Aleksander Wójtowicz, Lublin 2020
 5. Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944-1956, Wydanie drugie poprawione i uzupełnione, Warszawa ; Lublin 2020
 6. Atras Zbigniew, Borzęcki Artur, Król Ireneusz. Informator turystyczny : powiat krasnostawski, [artykuły historyczne Zbigniew Atras, Artur Borzęcki, Ireneusz Król], Krasnystaw [2020]
 7. Bownik Kazimierz. 100 lat służby Bożej w Kłodnicy, Chełm 2018
 8. Brzyszko Grzegorz. Chmielaki Krasnostawskie 50 lat, Krasnystaw [2020]
 9. Bulzacki Zygmunt. Wspomnienia : dzieciństwo i dorastanie 1925-1945, Poznań ; Janowiec nad Wisłą 2020
 10. Bylina Sławomir. Wotum Glorii Bitwy Warszawskiej : parafia p.w. Wniebowzięcia NMP „Cud nad Wisłą” w Białej Podlaskiej : tradycja i współczesność instytucji powiatu bialskiego, Warszawa 2020
 11. Derdziuk Andrzej. Brat Kalikst z Poczekajki, Pelplin 2021
 12. Derdziuk Andrzej. Pod sufitem nieba, Lublin ; Sandomierz 2020
 13. Dąbrowski Marcin. Wydarzenia 26 czerwca 1959 roku w Kraśniku Fabrycznym : przyczyny – przebieg – represje, Warszawa ; Lublin 2020
 14. Drozd Henryk, Andrzejewski Mirosław. Z Drozdem i Zbirkiem przez Łuków i okolice : mały przewodnik, Łuków ; Siedlce 2020
 15. Dzieje Lubelszczyzny 1918-1939 : aspekty polityczne, pod redakcją Marcina Kruszyńskiego, Roberta Litwińskiego, Waldemara Kozyry, Dariusza Magiera, Tomasza Osińskiego, Lublin ; Warszawa 2020
 16. Dzięcioł Aldon. Życie za porcyjkę lodów : Golgota spod Bugu, Lublin 2021
 17. Franecki Antoni. Było… minęło… : czytanki historyczne z gminy Ruda-Huta, Chełm 2020
 18. Grochecki Konrad. Niecodzienny przewodnik po niecodziennych zabytkach : zamek w Krupem i „piramida” Orzechowskich, Krasnystaw 2020
 19. Hetman Rafał. Izbica, Izbica, Wołowiec 2021
 20. Informator turystyczny Lokalnej Grupy Działania Ziemia Zamojska, Kornelówka ; [Lublin] 2020
 21. Jaroszuk Zofia, Czakon Michał. Poradnik angażowania społeczności : 6 kroków do zaangażowania społeczności lokalnej w działania edukacyjne, wychowawcze, społeczne i kulturalne, Lublin 2020
 22. Jaroszyński Wacław, Kłembukowski Bolesław, Tokarczuk Eugeniusz. Łuny nad Huczwą i Bugiem : walki oddziałów AK i BCH w Obwodzie Hrubieszowskim w latach 1939-1944, Zamość 2020
 23. Klukowski Zygmunt. Dzienniki 1944-1954, Zamość 2019
 24. Klukowski Zygmunt. Dziennik z lat okupacji Zamojszczyzny, Zamość 2020
 25. Koło Polonistów S. K.U.L 1919-2019 : szkice, wspomnienia, materiały, redakcja Adam Fitas, Lublin 2020
 26. Kozłowski Waldemar Antoni. Witalis Bielecki : życie, praca i dokonania : 1892-1976 : (w tym losy tułaczki stadnin i stad koni i ludzi podczas okupacji wywożonych przez Niemców w 1944 r. w głąb Rzeszy – i jako Oddział Nettelau powrót w 1946 r. do Polski), Chełm 2020
 27. Krzysztof Kowalczyk. 600-lecie wsi Bzite 1419-2019 : publikacja okolicznościowa, Zamość 2019
 28. Kraszczady – piękno wśród wąwozów ukryte, [opracowanie tekstu Alicja Barcikowska ; zdjęcia Przemysław Sarzyński, Monika Krysiak, Andrzej Gołab, Michał Jarosz], Zamość [2020]
 29. Księga miasta Firleja (Firlejowa) : wpisy wieczyste i wójtowsko-radzieckie (1690-1811), wydał Henryk Seroka, Lublin 2019
 30. Kultura ludowa Lubelszczyzny : stan, wartości, perspektywy, pod redakcją Jana Adamowskiego ; przy współudziale Zdzisława Podkańskiego, Lublin 2020
 31. Losy patrona Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie generała dywizji Mieczysława Makarego Smorawińskiego (1893-1940), [opracowanie redakcyjne Grzegorz Figiel], Lublin 2021
 32. Lubaszewski Zbigniew. Gmina Chełm – Podgórze, Pokrówka 2020
 33. Maraszek Mirosław. Symbolika miejska na przestrzeni lat : herby, sztandary, chorągwie, medale i odznaczenia, [wyszukał, zgromadził i opisał Mirosław Maraszek ; przy współudziale Marka Maleszyka], Międzyrzec Podlaski 2020
 34. Matka Boska Chełmska : ikonografia, Chełm 2020
 35. Miturska Helena. Księże Jerzy – Twój testament wypełniamy, Lublin 2005
 36. Monografia wsi Łobaczew : Duży i Mały, [opracowanie Stanisław Jadczak], Łobaczew 2019
 37. Muzeum Historyczne Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej im. Stanisława Prusa ps. „Adam” w Bondyrzu, Zamość 2019
 38. Nadleśnictwo Lubartów, Lubartów 2020
 39. O, pieśni.. : echa dawnego śpiewania w Woli Osowińskiej, [opracowała: Krystyna Kożuch], Wola Osowińska 2020
 40. Opowieści o Bychawie : w 480. rocznicę powstania miasta, autorzy tekstów: Barbara Cywińska i inni, Bychawa 2020
 41. Pachała Józef. Pamiętnik, Borki ; Wola Osowińska 2020
 42. Piech-Zajączkowska Anna. Monografia Lubelskich Fabryk Wag do roku 1944, Lublin 2020
 43. 50-lecie Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 1970-2020, [opracowanie i redakcja: Katarzyna Kozłowicz i inni], Lublin 2020
 44. Przegon Wojciech, Rybicki Roman. Scalenia gruntów w województwie lubelskim : teoria, badania, realizacje, Kraków 2020
 45. Stanisław Skibiński (1919-1980) : wybór publicystyki historycznej, wybrał, opracował i poprzedził wstępem: Zbigniew Lubaszewski, wydanie II uzupełnione, Chełm 2020
 46. Smoter Grzeszkiewicz Regina. Pochówki prawosławnych i unitów na niektórych cmentarzach Lubelszczyzny, Szczebrzeszyn 2020
 47. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublina : kierunki zagospodarowania przestrzennego, Lublin 1999
 48. Szczurek Piotr. Kominiarstwo w województwie Lubelskim do 1939 roku, Zamość 2019
 49. Szwabe Andrzej. Siedemdziesięciolatek z przyszłością : album z okazji 70-lecia Motoru Lublin, Lublin 2020
 50. Szymczyk Dorota. Nowy świt : dzieje Józefa Korczaka, poety i legionisty, Lublin 2019
 51. Taracha Cezary. Dąbrowica : 700 lat miejscowości, 70 lat parafii, Lublin 2021
 52. Trościańczyk Maria, Bancarzewski Tomasz. Dzieje naszej rodziny : od Tomasza Bancarzewskiego urodzonego w 1737 r. w Rossoszu, [Sopot 2021]
 53. Twardowska Alicja. W partyturze życia, Warszawa 2017
 54. W krainie lubelskich produktów tradycyjnych, [tekst: Wojciech Klusek i inni], Lublin [2020]
 55. Wojtiuk Justyna. Przewodnik hrubieszowski, Kwidzyn ; Hrubieszów 2020
 56. Zamość: to lubię : miasto młodych : przewodnik, [redakcja tekstu Monika Rebizant-Siwiło], wydanie drugie uzupełnione, Chełm 2020
 57. Zawadzki Witold Jacek. Saga rodu Zawadzkich herbu Rogala : odłam gałęzi huszczańskiej, Lublin 2006
 58. Zięba Józef. Opowieść o Unii Lubelskiej i Hołdzie Pruskim w Lublinie : dla upamiętnienia 450. rocznicy Unii Lubelskiej, Lublin 2019
 59. Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” 1945-1948 : praca zbiorowa, Kraków ; Warszawa 2020
 60. Zugaj Leszek. Gminy na start : reforma podziału administracyjnego województwa lubelskiego w 1973 roku : przygotowania i wdrożenie, Lublin 2020