Finał Konkursu „Książka Roku 2020”

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
zaprasza na finał – transmitowany online
Konkursu „Książka Roku 2020”
oraz wręczenie Wawrzynów Pawła Konrada

Laureatów konkursu na piękną i wartościową książkę
dotyczącą Lublina i Lubelszczyzny
wydaną w 2020 roku
uhonorujemy
11 czerwca 2021 r. o godz. 11.00

Wydarzenie będzie transmitowane na Facebooku WBP (otwartym dla wszystkich)

Wydarzeniu towarzyszyć będzie wystawa pokonkursowa w holu Biblioteki,
na której zaprezentowane zostaną wszystkie zgłoszone do konkursu publikacje

UWAGA: Wydarzenie jest organizowane bez udziału publiczności.
Zapraszamy na bezpośrednią transmisję wydarzenia na FB WBP! 

Na Konkurs „Książka Roku 2020” można było zgłaszać  publikacje naukowe, popularnonaukowe, wspomnienia, przewodniki, wydawnictwa informacyjne oraz albumy wydane w 2020 roku.
Zgłoszono 102 pozycje książkowe z różnych dziedzin i kilkudziesięciu wydawnictw. Publikacje oceniło jury konkursowe w trzech grupach tematycznych:

1. Lublin; 2. Lubelszczyzna; 3. Publikacje wydane przez biblioteki województwa lubelskiego. Książki z dwóch pierwszych grup były rozpatrywane w kategoriach: książka o Lublinie/Lubelszczyźnie i wydawnictwo albumowe.
W związku z obchodzonym w 2021 r. 100-leciem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, ogłoszono dodatkową kategorię na najlepszą monografię Ochotniczej Straży Pożarnej na Lubelszczyźnie, wydaną w latach 2017–2021.
Wydawcy wszystkich wyróżnionych publikacji otrzymają „Wawrzyn Pawła Konrada”, pierwszego drukarza lubelskiego.

Zapowiedź finału Konkursu Książka roku 2020″ i Aukcji Antykwarycznej w TVP Lublin