Promocja książki
prof. Andrzeja Derdziuka OFMCap
Dojrzały owoc
(Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2021)
w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

17 czerwca 2021 r., godz. 17.00

Galeria Biblioteki
ul. Narutowicza 4

W czasie rozmowy z Autorem zabiorą głos bohaterowie książki,
ich krewni oraz recenzent publikacji prof. Jan Pomorski

UWAGA:

Ze względu na obostrzenia czasu pandemii w Galerii Biblioteki będzie dostępna ograniczona liczba miejsc.

Zapraszamy do udziału w bezpośredniej transmisji wydarzenia
na bibliotecznym Facebooku (otwartym dla wszystkich)!