Kronikarze w WBP
Powstał Wojewódzki Klub Kronikarza
Ochotniczych Straży Pożarnych Wojewódzwa Lubelskiego

27 lipca 2021 roku w Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, po zakończeniu podsumowania II Wojewódzkiego Konkursu Kronik OSP, ZOGm, ZOP, MDP, Orkiestr Dętych OSP województwa lubelskiego, odbyło się zebranie założycielskie Wojewódzkiego Klubu Kronikarza OSP Województwa Lubelskiego. Oprócz członków – założycieli Klubu, czyli 21 druhen i druhów – kronikarzy z terenu województwa lubelskiego, w zebraniu udział wzięli: wiceprezes Zarządu OW ZOSP RP w Lublinie dh. Tadeusz Sławecki, dyrektor Zarządu Wykonawczego OW ZOSP RP woj. lubelskiego dh. Grzegorz Szyszko wraz z pracownikami Biura oraz przewodniczący Komisji Historycznej OW ZOSP RP w Lublinie dh. Mirosław Walicki – inicjator powstania Wojewódzkiego Klubu Kronikarza OSP.

Zebranie założycielskie poprowadził dh. Mirosław Walicki, który nakreślił główne cele działania Wojewódzkiego Klubu Kronikarza OSP. Celem Klubu będzie m.in. propagowanie wśród społeczeństwa Lubelszczyzny historii działalności poszczególnych Ochotniczych Straży Pożarnych, Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, orkiestr strażackich i osób niezrzeszonych w OSP, a związanych z ruchem strażackim. Następnie dh. Mirosław Walicki przedstawił propozycję Regulaminu Wojewódzkiego Klubu Kronikarza OSP, który po nieznacznych modyfikacjach został przez członków-założycieli przyjęty jednogłośnie. Następnym punktem programu posiedzenia było powołanie przewodniczącego Prezydium Wojewódzkiego Klubu Kronikarza OSP Województwa Lubelskiego, którym został wybrany dh. Jerzy Brzozowski – członek Komisji Historycznej OW ZOSP RP w Lublinie, były komendant rejonowy i członek Zarządu Głównego ZEiRP RP. W składzie 6-osobowego Prezydium znaleźli się także: dh. dh. Piotr Przygodzki z OSP w Końskowoli (wiceprzewodniczący), Ewa Huzar z OSP w Rudzie (sekretarz), Piotr Grząśko z OSP Komarów-Osada (członek),  Tomasz Bieniek z OSP w Żerocinie (członek) i Andrzej Jung z OSP w Urszulinie (członek). Wszyscy powołani do Prezydium są ekspertami w zakresie kronikarstwa strażackiego. W najbliższym czasie zostaną podjęte dalsze działania mające na celu pełne ukształtowanie Zarządu Klubu i nakreślenie planu działania na najbliższy okres.

W trakcie spotkania w Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie odbyło się również podsumowanie II Wojewódzkiego Konkursu Kronik OSP, ZOGm, ZOP, MDP, Orkiestr Dętych OSP województwa lubelskiego. Organizatorami podsumowania byli: dyrektor WBP, jednocześnie wiceprezes Zarządu OW ZOSP RP w Lublinie dh. Tadeusz Sławecki, dyrektor Zarządu Wykonawczego OW ZOSP RP woj. lubelskiego dh. Grzegorz Szyszko i przewodniczący Komisji Historycznej OW ZOSP RP w Lublinie dh. Mirosław Walicki. Do konkursu zgłoszono 15 kronik i 2 fotokroniki z Ochotniczych Straży Pożarnych w Brzezinach, Deszkowicach (kronika i fotokronika), Hańska, Jeziora (kronika i fotokronika), Kraśnika, Leśniczówki, Radecznicy, Rudy, Śniatycz, Urszulina, Wohynia, Zubowic, Żalina, Żerocina i Zarządu Oddziału Gminnego w Komarowie Osada. Komisja konkursowa pod przewodnictwem przewodniczącego Komisji Historycznej OW ZOSP RP dh. Mirosława Walickiego przyznała oceny wzorowe kronikom OSP z Brzezin, Deszkowic, Hańska, Kraśnika, Leśniczówki, Rudy, Śniatycz, Urszulina, Wohynia, Zubowic, Żalina, Żerocina i Zarządu Oddziału Gminnego w Komarowie Osada. Oceny wyróżniające otrzymały kroniki OSP z Jeziora i Radecznicy. Autorów kronik nagrodzono dyplomami uznania oraz nagrodami rzeczowymi. Dyplomy otrzymały również Ochotnicze Straże Pożarne, które przekazały swoje kroniki na II Wojewódzki Konkurs Kronik. Dyplomy i nagrody rzeczowe ufundował Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie. Serdecznie gratulujemy!

W XXVII Ogólnopolskim Konkursie Kronik OSP, ZOGm, ZOP, MDP, Orkiestr Dętych OSP w Toruniu zaprezentowane zostaną kroniki OSP w Adamowie, Deszkowicach (kronika i fotokronika), Hańsku, Kraśniku, Rudzie, Śniatyczach, Urszulinie, Wohyniu, Zubowicach oraz Zarządu Oddziału Gminnego w Komarowie Osada.

Mirosław Walicki,
przewodniczący Komisji Historycznej OW ZOSP RP w Lublinie

 

 

Fot. Mariusz Olejarczyk