1. Bartmiński Jerzy. Ludzie, których spotkałem : sylwetki i wspomnienia, Jerzy Bartmiński ; redakcja Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Maksymilian Piwakowski, Filip Polakowski, Lublin 2021
 2. Bilska Jolanta, Dzida Grażyna, Manowiec Renata. Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych : kalendarium działalności w latach 2010-2020, Radzyń Podlaski 2020
 3. Borek Paweł. 9 Dywizja Piechoty i Południowe Podlasie w wojnie polsko-sowieckiej (1919-1920), Biała Podlaska 2021
 4. Czyście nas radzi, czyście nie radzi… : pieśni ludowe : monografia Zespołu Śpiewaczego z Rozkopaczewa, [red. Helena Weremczuk ; wybór pieśni oraz zapis melodii i tekstów Marian Chyżyński], Lublin 2000
 5. Dąbrowski Marcin. Historia sztandaru NSZZ „Solidarność” Węzła PKP Zamość, [opracowanie Marcin Dąbrowski], Zamość 2019
 6. Dziecimoje! : biskup Stefan Wyszyński ordynariusz lubelski 1946-1949 : pamiętnik wystawy zorganizowanej przez Fundację na Rzecz Rodziny Nasza Tradycja w 70. rocznicę ingresu do katedry lubelskiej biskupa Stefana Wyszyńskiego, [redakcja Piotr Krzysztof Kuty], Lublin 2017
 7. Dziedzictwo kulturowe i historia dobrem lokalnym, Zamość 2015
 8. 95 lat Szkoły Orląt : na tle rozwoju lotnictwa polskiego, redakcja naukowa Marcin Kruszyński, Tomasz Osiński, Marcin Paluch, Dęblin 2020
 9. Jankowska Magdalena. Teatralną serpentyną : zapiski z Lublina, Lublin 2018
 10. Klej Tadeusz. Społecznik z Zawieprzyc : brat Stanisław Szalast OP – życie i działalność, Lublin 2021
 11. Koper Mariusz. Powiat tomaszowski w pejzażu toponimicznym pogranicza polsko-ukraińskiego, Lublin 2021
 12. KrajobrazyLublina : rzeki, redakcja Ewa Trzaskowska, Paweł Adamiec, Lublin 2020
 13. Kubiszyn Marta, Kopciowski Adam. Żydowski Lublin : źródła – obrazy – narracje, Lublin 2021
 14. Lipiński Stanisław. Wybrane dobra ziemiańskie z okolic Sawina w XVIII i XIX wieku, Rejowiec Fabryczny 2020
 15. Lipiński Stanisław. Zarys dziejów parafii w Pawłowie, Rejowiec Fabryczny 2021
 16. Lubaszewski Zbigniew. Gmina Chełm : słownik biograficzny, wybrał i opracował Zbigniew Lubaszewski, Pokrówka 2020
 17. Lubelska Księga Standardów : deptak – plac Litewski, [redakcja Justyna Szurek ; wstępy Aleksandra Kocięba ; ilustracje Michał Bednarski], Lublin 2018
 18. Miejska Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie : jednodniówka (październik) 2013, [zespół redakcyjny Małgorzata Antoniak i 8 pozostałych], Krasnystaw 2013
 19. Nastalska-Wiśnicka Joanna. Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II : kronika stulecia : 1918-2018, Lublin 2020
 20. Niedźwiedź Ewa, Niedźwiedź Józef, Czubaj-Gancarz Marzena. Dzieje miejscowości gminy Tomaszów Lubelski, Zamość ; Tomaszów Lubelski 2021
 21. Nowoczesna szkoła z tradycjami : monografia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim, Jolanta Bilska, Grażyna Dzida, Agnieszka Gątarczyk, Dorota Krasucka, Radzyń Podlaski [2019]
 22. Pelcowa Halina. Słownik gwar Lubelszczyzny. T. 9, Przestrzeń wsi, ukształtowanie powierzchni, życie społeczne i zawodowe, Lublin 2021
 23. Pęzioł Jan. Wąwolnica Sanktuarium Maryjne, Lublin 2008
 24. Rymarz Ferdynand. Dzieje parafii w Kiełczewicach : suplement, Lublin 2021
 25. Sługa dobry i wierny : śp. Ksiądz Profesor Andrzej Maryniarczyk SDB we wspomnieniach najbliższych współpracowników, ułożył i zredagował Arkadiusz Gudaniec, Lublin 2021
 26. Szewczak-Daniel Mariola. Zarząd miasta Lublina w latach 1915-1939 : zasady organizacji i funkcjonowania, Lublin 2021
 27. Taurogiński Waldemar. Arkadiusz Sann : prozaik i poeta 1959-2016 : z wyborem utworów, Chełm 2020
 28. Trudzik Jerzy. Od PWS do „Społem” : 90 lat Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Białej Podlaskiej 1931-2021, Biała Podlaska 2021
 29. Wawryniuk Andrzej Antoni. Droga do chwały : młodość i krąg rodzinny Tadeusza Kościuszki, Chełm 2021
 30. Zugaj Leszek. Gmina Rokitno : dzieje samorządu i administracji w latach 1807-1990, Rokitno 2020