W 29. edycję EDD Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie włącza się projektem  „Lansujemy Smaki Lubelszczyzny”, który ma na celu popularyzowanie bogatych tradycji kulinarnych regionu oraz zainteresowanie odbiorców lubelskimi tradycjami kulinarnymi oraz wskazanie zbiorów bibliotek jako drogi do uzyskania wiedzy na ten temat.

Mieszkańcy dbają o zachowanie obyczajów, obrzędów, tradycji, przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Mieszczą się w tym również tradycyjne potrawy, zwyczaje żywieniowe i tradycje związane z kulturą stołu. Dziedzictwo kulinarne Lubelszczyzny to staropolskie przepisy, tradycje przekazywane z pokolenia na pokolenie ustnie, ale także jest to dążenie do zachowania tego dziedzictwa w formie pisanej. Poprzez projekt zostaną przedstawione potrawy regionalne i tradycyjne – te z Listy Produktów Tradycyjnych, a także te, których nie wpisano na Listę, ale są obecne w jadłospisie mieszkańców regionu. Odbiorcy poznają publikacje, traktujące o dziedzictwie kulinarnym i kulturze stołu ich przodków oraz przekonają się że jest to element dziedzictwa kulturowego, który warto zachować dla przyszłych pokoleń. Zapraszamy zatem m.in. na kulinarne spotkania autorskie, kulinarne wystawy oraz namawiamy do korzystania z przepiśników przygotowanych przez bibliotekarzy. 

W ramach projektu zostaną przygotowane i udostępnione odbiorcom następujące publikacje i wystawy:

e-book Lubelski Przepiśnik Biblioteczny

Zgromadzono w nim przepisy na tradycyjne przysmaki, zaproponowane przez bibliotekarzy bibliotek publicznych województwa lubelskiego. Przepisom kulinarnym będą towarzyszyć krótkie notki o lokalnych zwyczajach i tradycjach oraz zdjęcia. Publikacja powstanie dzięki współpracy instruktorów WBP z bibliotekarzami bibliotek powiatowych województwa lubelskiego. Publikacja jest dostępna i możliwa do swobodnego pobrania na stronie domowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie: wbp.lublin.pl


e-book Lubelskie ze smakiem. Produkty regionalne i tradycyjne

Zgromadzono w nim kulinarne dziedzictwa poszczególnych powiatowych społeczności. Dzięki temu stały się widoczne charakterystyczne cechy kuchni i tradycji stołu społeczności lokalnych. Produkty ulokowane w obrębie małych ojczyzn pokazują ich kulturowy i historyczny dorobek. Publikacje zawierać też bibliografię publikacji na temat kuchni regionalnej i kultury stołu, zachęcając jednocześnie do skorzystania z wymienionych dokumentów w bibliotekach publicznych województwa. Publikacja jest dostępna i możliwa do swobodnego pobrania na stronie domowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie: wbp.lublin.pl


Wystawa stacjonarna Lubelskie ze smakiem, która zaprezentuje publikacje,
dotyczące kulinarnego dziedzictwa i kultury stołu Lubelszczyzny

Wyeksponowane zostaną książki oraz inne dokumenty pochodzące ze zbiorów Biblioteki, są dostępne dla osób zainteresowanych w czytelniach lub Wypożyczalni. Uzupełnieniem będą roll-upy przypominające tradycyjne produkty regionalne oraz wydarzenia kulturalne, promujące kulinarne dziedzictwo regionu. Wystawa – eksponowana w westybulu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie – będzie dostępna dla wszystkich czytelników, uczestników wydarzeń kulturalnych i gości, odwiedzających Bibliotekę.


11 września, 2021, godz. 13.00
Galeria Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie 

Spotkanie autorskie z Hanną i Pawłem Lisami,
autorami niezwykle popularnych, wielokrotnie wznawianych  książek:
„Kuchnia Słowian. O żywności, potrawach i nie tylko…”
oraz „Kuchnia Słowian czyli O poszukiwaniu dawnych smaków”

Hanna i Paweł Lisowie – bibliotekarka i archeolog, miłośnicy archeologii doświadczalnej, jako pierwsi w Polsce podjęli się odtworzenia wczesnośredniowiecznych słowiańskich przepisów i smaków. Przeszli od teorii do praktyki, bazując bowiem na opracowaniach etnograficznych, historycznych, archeologicznych, botanicznych, ziołoznawczych, a także na własnych eksperymentach przeprowadzanych w Grodzisku Żmijowiska pod Kazimierzem Dolnym, zbudowali opowieść o różnorodnych aspektach kultury Słowian – potrawach, zwyczajach, ziołach, technikach kulinarnych. Spotkaniu towarzyszyć będzie m.in. pokaz naczyń, w których gotowali nasi przodkowie, będzie można także otrzymać szereg cennych rad i przepisów z kuchni słowiańskiej, możliwych do przygotowania także współcześnie, w XXI wieku!


18 września, 2021, godz. 13.00
Galeria
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie 

Spotkanie warsztatowo-autorskie z Magdą Mazur-Ciseł
pt. „Historia cebularza z Lubelskiego”

Magda Mazur-Ciseł jest przewodnikiem miejskim po Lublinie i Lubelszczyźnie, pilotem wycieczek, autorką książki „Legendy Lublina dla dzieci” (Lublin, 2014). Od dawna jej pasją było odkrywanie nowych miejsc, poznawanie ludzi, dziejów i smaków… tych dalekich i tych, które ma „w zasięgu dłoni”. Z radością przekłada te pasje na pracę! Na spotkaniu można będzie poznać historię cebularza, produktu regionalnego z Lubelskiego, a także uczestniczyć w jego przygotowywaniu i degustacji!


Projekt Lansujemy Smaki Lubelszczyzny zachęca do poznawania tradycyjnych produktów regionalnych, a także wskazuje drogi dostępu do dóbr kultury tradycyjnej. Priorytetem jest wskazanie sposobów zachowania, popularyzowania i promowania dziedzictwa kulinarnego Lubelszczyzny. Projekt obejmuje działania popularyzatorskie, promocyjne, edukacyjne.