Patroni Roku 2021. Tadeusz Różewicz (1921-2014). Ekspozycja w stulecie urodzin

Do 30 września 2021 roku w Autorskiej Galerii Hol (parter Biblioteki) będziemy prezentować książki ze zbiorów Biblioteki – poezję, prozę i dramaty Tadeusza Różewicza oraz publikacje nt. jego życia i twórczości.

Tadeusz Różewicz był patronem VII edycji Festiwalu Języka Polskiego w Szczebrzeszynie, gdzie jego sylwetkę – Twórcy i Człowieka – przybliżali wydawcy, historycy literatury, krytycy literaccy, a także wnuczka Julia Różewicz.

 

W naszej wystawowej odsłonie prezentujemy – obok wydań tekstów Różewicza i opracowań krytycznoliterackich – cymelia ze zbiorów specjalnych naszej Biblioteki: korespondencję pomiędzy Tadeuszem Różewiczem a Marią Bechczyc-Rudnicką. Maria Bechczyc-Rudnicka (1888-1982) – prozaiczka, krytyczka teatralna, tłumaczka – to niezwykła i barwa postać życia literackiego Warszawy i Lublina.

Interesujący tekst na temat przechowywanej w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie korespondecji Różewicz – Bechczyc-Rudnicka opublikował prof. Dariusz Pachocki (KUL JP II). Tekst zatytulowany  Ponadpokoleniowe rozmowy. Listy Tadeusza Różewicza do Marii Bechczyc-Rudnickiej – rekonesans zamieszczony został w książce Ewangelia odrzuconego. Szkice w 90. rocznicę urodzin Tadeusza Różewicza (Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2011). Tytuł artykułu nawiązuje do różnicy wieku pomiędzy korespondentami. Poznali się najprawdopodobniej podczas jednego z pobytów w którymś z ośrodków wypoczynkowych, może w Krynicy? Prof. Dariusz Pachocki we wspomnianej wyżej publikacji napisał: „Różewicza i Marię Bechczyc-Rudnicką metrykalnie dzieliły ponad trzy dekady, jednak nie była to przeszkoda, by na przestrzeni lat ich znajomość wyewoluowała od stolikowego partnerstwa podczas kurortowych posiłów do czegoś, co chyba można nazwać przyjaźnią”.

Korespondecja Różewicz – Bechczyc-Rudnicka stanowi fragment większej całości – obszernej spuścizny Marii Bechczyc-Rudnickiej, która po śmierci krytyczki i tłumaczki  została przekazana do Biblioteki. Fragment spuścizny związanej z Różewiczem stanowią się nie tylko listy i kartki pocztowe, ale również m.in. fotografie poety, czasami bardzo zabawne. Niektóre z tych listów, kartek, zdjęć (zbiór „różewiczowski” liczy 79 jednostek) można zobaczyć na prezentowanej wystawie w Bibliotece. Zapraszamy!

Wystawę przygotowali pracownicy Działu Informacji i Promocji oraz Działu Zbiorów Specjalnych WBP.