Zbiory Specjalne Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie wzbogaciły się o muzyczną spuściznę Henryka Rick-Wiśniewskiego, ofiarowaną Bibliotece przez syna artysty, również skrzypka – Krzysztofa Wiśniewskiego.

Henryk Rick-Wiśniewski (1912-1984), kompozytor muzyki popularnej, skrzypek i pedagog. Gry na skrzypcach uczył się u M. Szaleskiego (1930-31) i B. Lewensteina (1931-39) w Konserwatorium Warszawskim. W 1945 r. występował jako skrzypek  w Polskim Radio w Lublinie, później również w Warszawie. Od 1946 r. był dyrektorem placówki muzycznej w Łukowie, działającej kolejno jako Szkoła Muzyczna im. M. Karłowicza, Szkoła Umuzykalniająca, Państwowe Ognisko Muzyczne. Zorganizował kilka zespołów innstrumentalnych i wokalnych, występujących na terenie Lubelszczyzny. Był odznaczony Medalem X-lecia Polski Ludowej (1954), Srebrnym Krzyżem Zasługi (1958) i wyróżniony w roku 1958 Wojewódzką Nagrodą Artystyczną.

(notę biograficzną opracowano na podstawie Słownika muzyków polskich, Kraków 1967).

Osobistości Łukowa

Zainteresowanych artystą i jego dorobkiem odsyłamy do interesującego artykułu wspomnieniowego autorstwa Lecha Ludorowskiego pt. Człowiek z prowincji, zamieszczonego w czasopiśmie “Kultura i Życie” z dnia 11 XI 1956 roku.

Rękopiśmienne zbiory łukowskiego kompozytora, pozyskane przez Bibliotekę, zawierają głównie zeszyty nutowe z kompozycjami symfonicznymi, kameralnymi, m.in. nokturn Wieczór jesienny (1948) czy Serenada nr 2 (1940), a także muzyką bądź aranżacjami do piosenek autorstwa m.in. Sewera (Seweryn Mendelson, ps. Sewer), czy Edwarda Wirskiego (Rozczarowanie, Zapomnij mnie, Wiatr kołysze drzewa).

Zainteresowanych materiałami Henryka Rick-Wiśniewskiego zapraszamy do kontaktu z Działem Zbiorów Specjalnych WBP.