O seniorach w „Poranku u Hieronima”
W przededniu WEEKENDU SENIORA Z KULTURĄ
Serdecznie zapraszamy na „Poranek u Hieronima”
 29 września 2021, godz. 10.00
wbp.lublin.pl i Facebook WBP (otwarty dla wszystkich) 
W programie:
  • „Życie i bycie w kulturze” – o włączaniu osób starszych w społeczno-kulturalne życie miasta opowie Marta Kurowska 
  • „Odpowiednie dać rzeczy słowo” – o warsztatach recytatorskich dla osób dojrzałych wiekiem opowie  Mateusz Nowak

Marta Kurowska (71) – lublinianka, z wykształcenia fizyk, aktywistka miejska – po przejściu na emeryturę  założyła i prowadzi od dziesięciu lat fundację tu obok (sic!). Była szefową Rady Dzielnicy Wieniawa. Od lat działa na rzecz poprawy jakości życia w mieście i włączania mieszkańców w proces podejmowania decyzji, które ich dotyczą. Dba o miejsce dla kobiet w debacie publicznej i włączanie osób starszych w społeczno-kulturalne życie miasta. Organizowała spotkania wolontariuszy kultury plus  i spotkania sąsiedzkie w Radzie Dzielnicy. Bierze aktywny udział w życiu kulturalnym Lublina, wymyśliła i prowadzi Poranny Dom Kultury.

Mateusz Nowak – polonista i logopeda (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie). Absolwent studiów podyplomowych z zakresu zarządzania (Collegium Civitas i Polska Akademia Nauk, Warszawa). Posiada Certyfikat Prince 2 Foundation. Od 2003 związany z lubelską kulturą jako animator, edukator i artysta. Animator Programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne (2018, 2019). Stypendysta Marszałka Województwa Lubelskiego (2005, 2006, 2007, 2008, 2016), Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2020), Narodowego Centrum Kultury (2011) i Prezydenta Miasta Lublin (2013, 2015, 2017, 2018, 2019). Laureat Nagród Okolicznościowych Prezydenta Miasta Lublin (2013, 2021), Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2016), Nagrody Kulturalnej Województwa Lubelskiego (2017) oraz Nagrody Miasta Lublin za Upowszechnianie Kultury (2019). Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi (2016), Medalem 700-lecia Miasta Lublin (2017), Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2019) oraz Medalem Pamiątkowym Województwa Lubelskiego (2020). Pracuje w Dzielnicowym Domu Kultury „Węglin”. Jego podopiecznymi jako instruktora recytacji są – obok dzieci, młodzieży szkolnej – także dorośli i seniorzy, którzy zdobyli wiele nagród na konkursach recytatorskich w Polsce. 

Rozmowy poprowadzi Ewa Hadrian