W lubelskiej parafii pw. św. Andrzeja Boboli (osiedle Czechów, ul. Paderewskiego 20) odbyło się dwudniowe sympozjum ph. „Św. Andrzej Bobola a tożsamość narodowa Polaków”. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie – partner konferencji – przygotowała okolicznościową wystawę ze swoich zbiorów dotyczącą św. Andrzeja Boboli. Wystawa jest eksponowana w przedsionku Kościoła, będzie dostępna dla zwiedzających do 21 listopada 2021 roku. 

Wystawę przygotowały pracowniczki Działu Informacji i Promocji WBP: Agata Kozioł i Marta Tomasik oraz Jacek Wałdowski z Pracowni Plastycznej WBP. Fot. Ewa Hadrian (Działu Informacji i Promocji WBP).