Projekt „Europejski bibliotekarz“

(nr projektu POWERAE-2020-1-PL01-KA104-080986)
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych“, który stanowi dodatkowe źródło dofinansowania dla Akcji 1 „Mobilność kadry“ programu Erasmus+. Operatorem programu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, beneficjentem – Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.

Kurs języka angielskiego był jednym z elementów projektu „Europejski bibliotekarz”. Wzięły w nim udział  cztery bibliotekarki z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Kurs zorganizowano w szkole językowej English in Cypruss w Limassol. W pierwszym terminie, od 14 czerwca do 25 czerwca 2021 r., w kursie uczestniczyły trzy osoby, w drugim terminie – od 28 czerwca do 9 lipca 2021 r. – jedna osoba. Wybrana szkoła okazała się jedną z najlepszych na wyspie. Oferuje kursy dla każdego: dla najmłodszych, dla uczniów wszystkich rodzajów szkół, dla studentów, dla dorosłych, a nawet wspólne zajęcia dla dzieci i rodziców. Kurs został przeprowadzony profesjonalnie, a od uczestników wymagano zaangażowania i aktywnego uczestnictwa. Kompetentni nauczyciele prowadzili zajęcia na wysokim poziomie przy wykorzystaniu atrakcyjnych dla uczestnika metod. Atmosfera stworzona na zajęciach inspirowała i mobilizowała do wytężonej nauki. Również po zajęciach uczestnicy nie byli pozostawieni sami sobie. Szkoła organizowała ciekawe wycieczki i imprezy, które także służyły doskonaleniu języka angielskiego w codziennych sytuacjach i pomagały nabrać pewności w posługiwaniu się nim. Dzięki temu uczestnicy nie tylko poszerzyli swoje kompetencje językowe, ale też poznali kulturę, sztukę i kuchnię Cypru, tak odmienną od polskiej. Nawiązali liczne kontakty międzynarodowe, które są nadal utrzymywane.

Zostały zrealizowane założone cele projektu „Europejski bibliotekarz“: poprawa kompetencji językowych bibliotekarzy; poznanie europejskich modeli uczenia dorosłych i programów edukacyjnych skierowanych do emigrantów, obcokrajowców; otwartość na wielokulturową edukację obywatelską i kształcenie językowe; wymiana kulturowa oraz otwartość na różnorodność kulturową.

Nabyte umiejętności są wykorzystywane podczas realizacji kolejnych wyjazdów w ramach projektu (job shadowing) oraz podczas obsługi obcojęzycznych użytkowników Biblioteki.