C.K. Norwid
Cyprian Kamil Norwid, drzeworyt, 1883, zbiory Biblioteki Narodowej, polona.pl
autor – Józef Łoskoczyński (1857-1928),
autor wzoru – Józef Buchbinder (1839-1909),

Cyprian Kamil Norwid – w 2021 roku przypadała 200. rocznica urodzin Cypriana Kamila Norwida (24 IX 1821-23 V1883), poety, prozaika, dramaturga, rzeźbiarza, malarza, grafika, jednego z najwybitniejszych polskich twórców XIX wieku.
W twórczości swej Norwid odwoływał się do narodowej i ogólnoeuropejskiej tradycji, a zarazem był odważnym nowatorem. „Twórczy wkład Norwida w nowoczesną polską literaturę, a szerzej w polską kulturę, jest ogromny, na wielu polach decydujący. W uznaniu zasług dla polskiej sztuki, dla polskiego życia umysłowego i polskiej kultury, w dwustulecie jego urodzin, Sejm Rzeczypospolitej ogłasza rok 2021 Rokiem Cypriana Norwida” – zapisano w uchwale sejmowej.

Cyprian Kamil Norwid określany jest mianem Ostatniego Romantyka. Wystawę poświęconą Norwidowi, wybitnemu twórcy epoki Romantyzmu, poecie, prozaikowi, dramatopisarzowi, rzeźbiarzowi, malarzowi i rysownikowi, prezentujemy w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacinskiegow Lublinie na przełomie lat 2021/2022. Rocznicowa wystawa norwidowska – ze zbiorów Biblioteki – otworzyła jednocześnie rocznicowy Rok Romantyzmu.

Wystawę przygotowała Agata Kozioł przy współpracy Agnieszki Sitko (Dział Informacji i Promocji WBP).

Zapraszamy do Autorskiej Galerii Hol do 12 lutego 2022 roku. Wstęp wolny. 

autorskagaleriahol