10 marca 2022 roku w Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie odbyła się wojewódzka konferencja statystyczna „Biblioteka – Statystyka – Inspiracje”. Ze względu na utrzymujący się stan pandemii konferencja została zrealizowana w formie hybrydowej – stacjonarnie w WBP oraz transmitowana na Facebooku Biblioteki.

Współorganizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Lublinie.
         Konferencję patronatem honorowym objął
Pan Jarosław Stawiarski – Marszałek Województwa Lubelskiego.

Celem spotkania było przedstawienie danych statystycznych bibliotek województwa lubelskiego, stanu czytelnictwa w Polsce, perspektyw rozwoju bibliotek publicznych.

Uczestników konferencji, prelegentów i gości przywitała Marzena Targońska, Zastępca Kierownika Działu Instrukcyjno-Metodycznego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

Konferencji towarzyszyła wystawa „Oto ja służebnica Pańska… Ikony z Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej”

Fot. Dorota Mościbrodzka