fundusze europejskie logo

Job Shadowing – Biblioteki w Finlandii

 Projekt „Europejski bibliotekarz“ (nr projektu POWERAE-2020-1-PL01-KA104-080986)

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014-2020 i projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych“, który stanowi dodatkowe źródło dofinansowania dla Akcji 1 „Mobilność kadry“ programu Erasmus+. Operatorem programu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, beneficjentem – Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.

Projekt „Europejski bibliotekarz“  – kontynuacja

Trzeci wyjazd zagraniczny typu Job Shadowing (poznawanie pracy na danym stanowisku poprzez obserwację) to wizyta sześciu osób w Helsinkach (Finlandia) w terminie 6-10 czerwca 2022 r. Bibliotekarzy z Lublina gościła Helsingin Kaupunki (Biblioteka Miejska w Helsinkach). Uczestnicy mobilności zapoznali się z funkcjonowaniem fińskich bibliotek na przykładach: Biblioteki Centralnej w Helsinkach Oodi; biblioteki wielojęzycznej – Biblioteka Pasila; eksperymentalnej, samoobsługowej Biblioteki Iso Omena (Biblioteka Miejska Espoo);  Biblioteki Kannelmäki (Biblioteka Miejska w Helsinkach).

Uczestnicy mobilności, zgodnie z założeniami projektu „Europejski bibliotekarz“, zapoznali się z realiami funkcjonowania bibliotek, mieli okazję wymienić doświadczenia z fińskimi bibliotekarzami. Poznali nowe metody pracy z książką, sposoby realizacji projektów skierowanych do seniorów i cudzoziemców oraz dobre praktyki, które staną się inspiracją działań we własnej bibliotece i będą rekomendowane bibliotekarzom województwa lubelskiego. Zwrócili uwagę na bibliotekę samoobsługową – eksperymentalną nie tylko w skali Finlandii. W przyszłości być może właśnie ta forma organizacyjna stanie się powszechnie stosowana w bibliotekach. Interesujące  było zetknięcie się z historią, kulturą i życiem codziennym Finlandii.