Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Lublinie, Towarzystwo Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego informują, że wręczenie Nagrody im. Anny Platto odbędzie się 8 sierpnia 2022 r. w Galerii WBP o godz. 11.00.

Uroczystość będzie transmitowana na Facebooku WBP.

Cykliczna audycja internetowa Biblioteki
Facebook WBP (otwarty dla wszystkich) – odcinek 131

28 grudnia 2022, godz. 10.00

Galę XXVIII edycji Nagrody objął Honorowym Patronatem Lech Sprawka Wojewoda Lubelski, Jarosław Stawiarski Marszałek Województwa Lubelskiego, dr Krzysztof Żuk Prezydent Miasta Lublin, dr Barbara Budyńska Przewodnicząca Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. atronatu medialnego użyczył portal internetowy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich sbp.pl.

Nagroda im. Anny Platto – przyznawana od 1995 roku w dniu urodzin Patronki pracownikom bibliotek publicznych z województwa lubelskiego, wyróżniającym się
w popularyzacji literatury dziecięco-młodzieżowej oraz nowatorskich formach pracy
z młodymi czytelnikami. Pomysłodawcą Nagrody był dr Zdzisław Bieleń (obecnie emerytowany dyrektor ds. merytorycznych WBP), a przez XXV edycji Fundatorką Nagrody była siostra Patronki – Mirosława Platto.

Anna Platto - Patronka Nagrody

Anna Platto (8 VIII 1944 – 15 III 1995) – absolwentka filologii polskiej UMCS, kustosz, instruktor-metodyk w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, wykładowca w Studium Bibliotekarskim. Znawczyni literatury pięknej, a szczególnie dziecięcej i młodzieżowej. Wypracowała nowoczesny model bibliotek dziecięcych, łączących znajomość książki z formami jej upowszechniania. Zajmowała się ich organizacją, profilowaniem działalności, doradztwem metodycznym. Posiadała dar integrowania ludzi.

Do tegorocznej edycji Nagrody nominowane zostały:

– Dorota Głogowska z Biblioteki Publicznej Gminy Nielisz (pow. zamojski),

Urszula Kowalczyk z Gminnej Biblioteki Publicznej w Mełgwi (pow. świdnicki),

Joanna Puchacz z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnogrodzie (pow. biłgorajski),

Katarzyna Sudół z Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kraśniku.

Wywiady oraz zdjęcia z nominowanymi oraz Laureatką Nagrody im. Anny Platto 2022 przewidziane są ok. godz. 12.00.

Informacji udziela:

Marzena Targońska
Dział Instrukcyjno-Metodyczny WBP

tel. 81 52 87 420 lub 81 52 87 422