fundusze europejskie logo

Projekt „Europejski bibliotekarz“ 

(nr projektu POWERAE-2020-1-PL01-KA104-080986)

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych“, który stanowi dodatkowe źródło dofinansowania dla Akcji 1 „Mobilność kadry“ programu Erasmus+. Operatorem programu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, beneficjentem – Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.

Czwarty – zarazem ostatni w tym projekcie – wyjazd zagraniczny typu Job Shadowing (poznawanie pracy na danym stanowisku poprzez obserwację) to wizyta sześciu osób w Södertälje (Szwecja) w terminie 15-19 sierpnia 2022 r. Bibliotekarzy z WBP w Lublinie gościła Södertälje Bibliotek  (Biblioteka Miejska w Södertälje). Służy ona mieszkańcom miasta i gminy. W jej skład wchodzi biblioteka główna oraz pięć innych bibliotek (= filii bibliotecznych): w Enhörna, Hovjsö, Hölö, Järna i Mölnbo. Biblioteka oferuje czytelnikom ok. 250 tysięcy woluminów. Ważną część zbiorów stanowi księgozbiór dla cudzoziemców dostępny w 55 językach (w tym po polsku). Wydzielony jest  księgozbiór regionalny złożony z książek i innych mediów związanych z Södertälje i jego okolicą.

Filia biblioteczna w Hölö szczyci się nowym sposobem udostępniania: czytelnik przy pomocy własnej karty bibliotecznej może wejść do biblioteki pod nieobecność personelu i wypożyczyć książki. Jest to nowe przedsięwzięcie, eksperymentalne.

W bibliotece zwraca się szczególną uwagę na „nieprzyzwyczajonych czytelników” czyli takich, którzy słabo znają język szwedzki lub mało dotychczas czytali. Z myślą o nich współczesne książki są podzielone na cztery poziomy trudności od 1 do 4. Ważna jest też w działalności biblioteki edukacja cyfrowa społeczeństwa w myśl hasła „Zróbmy, co w naszej mocy, aby zmniejszyć wykluczenie cyfrowe”. Biblioteka jest otwarta na potrzeby osób starszych, chorych, niepełnosprawnych, potrzebujących wsparcia. W ofercie biblioteki jest bezpłatna usługa dla tych wszystkich, którzy nie mogą samodzielnie przyjść do biblioteki. Nazywa się to „Boken kommer” czyli „Książka nadchodzi”, a polega na dostarczaniu książek,  gazet, filmów, audiobooków do domu czytelnika.

Oprócz zbiorów bibliotecznych czytelnik może wypożyczyć komputer, może skorzystać z pokoju do pracy indywidualnej lub grupowej. Czytelnicy mogą korzystać z darmowego Wi-Fi, co jest ważne ze względu na to, że spory procent społeczeństwa nie ma w domu komputera i internetu. Migranci korzystają z pomocy biblioteki w zakresie drukowania faktur i innych dokumentów potrzebnych do udokumentowania wydatków poniesionych z dotacji wypłacanych im przez państwo.

Biblioteka może pochwalić się współpracą z licznymi podmiotami. Współpracuje ze szkołami, przedszkolami, opieką społeczną, domami kultury, organizacjami skupiającymi mniejszości narodowe, klubami książki. Przykładowo we współpracy z lokalnym stowarzyszeniem oświatowym Bilda biblioteka organizuje naukę podstaw języka szwedzkiego. We współpracy z lokalnym Czerwonym Krzyżem – zajęcia dla grup dyskusyjnych w celu pogłębienia znajomości języka szwedzkiego. Raz w tygodniu w bibliotece pełnią dyżury pracownicy opieki społecznej, których zakres zadań jest podobny do streetworkerów działających w Polsce. Biblioteka dba o rozwój zawodowy swoich pracowników. Raz w miesiącu spotykają się na tzw. uniwersytecie piątkowym. Bibliotekarze uczestniczą w wykładach, a wykładowcami są eksperci, specjaliści spoza biblioteki.

Oprócz Södertälje Bibliotek lubelscy bibliotekarze poznali też działalność innych bibliotek i instytucji kultury, z którymi biblioteka przyjmująca współpracuje: Internationella Biblioteket (Międzynarodowa Biblioteka) w Kungsholmen w Sztokholmie, Kulturhuset Stadsteatern (Sztokholmski Dom Kultury i Teatr Miejski), Ung City w Södertälje (Młodzieżowy Ośrodek Rekreacji), Muzeum Torekällberget w Södertälje.

Uczestnicy mobilności przekonali się, że biblioteki w Szwecji mają silną pozycję w społeczeństwie, cieszą się uznaniem i poparciem społecznym. Warta podkreślenia jest otwartość na wielokulturowość i wielojęzyczność, przejawiająca się w przebogatej ofercie bibliotek dedykowanej emigrantom i cudzoziemcom.