Akredytowany projekt numer: 2021-1-PL01-KA121-ADU-000010256 w ramach programu Erasmus+,
akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób
Numer akredytacji: 2020-1-PL01-KA120-ADU-096333
Cele projektu: rozwój zawodowy oraz wzrost wiedzy dzięki nabyciu kompetencji językowych przez
uczestników projektu; rozwijanie współpracy międzynarodowej oraz przełamywanie barier kulturowych;
zapoznanie się z nowymi ofertami edukacyjnymi, w szczególności skierowanymi do obcokrajowców,
bezrobotnych i seniorów.

W dniach 11-22 lipca 2022 roku, cztery osoby – pracownicy Wojewódzkiej Biblioteki
Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie – uczestniczyli w kursie języka
angielskiego na włoskiej wyspie Sardynia. Organizatorem kursu była szkoła języka
angielskiego I speak English w miejscowości Sestu, które jest położone niedaleko stolicy
wyspy – Cagliari. Kurs był częścią projektu, realizowanego w ramach programu Erasmus+.
Celem wyjazdu było rozszerzenie kompetencji i umiejętności językowych uczestników,
wymiana kulturowa oraz zdobycie międzynarodowych doświadczeń.
Uczestnicy byli bardzo zadowoleni ze szkoły, która okazała się jak najbardziej
trafnym wyborem. I speak English Sestu to niewielka, rodzinna szkoła języka angielskiego,
która oferuje kursy dla dzieci i dorosłych na wszystkich poziomach zaawansowania. Zajęcia
prowadzone były w przyjaznej i luźnej atmosferze, ale w profesjonalny sposób z
wykorzystaniem atrakcyjnych i różnorodnych metod nauczania. Uczestnicy korzystali z
konwersatoriów, zajęć dotyczących gramatyki, mieli też zadawane prace domowe.
Dysponowali też aplikacją, umożliwiającą dostęp do podręcznika i innych materiałów do
nauki języka angielskiego. Lektorzy byli mili i kompetentni, ale jednocześnie wymagający i
aktywizujący uczestników. Pracownicy szkoły angażowali się nie tylko w proces nauczania,
służyli również radami, co do aktywności pozaszkolnych. Dzięki temu, uczestnicy zwiedzili
piękne Cagliari i zobaczyli plaże w okolicy, mieli także okazję obcować z kulturą i kuchnią
Sardyńczyków.
Założone cele projektu – wymiana kulturowa, doskonalenie kompetencji językowych
bibliotekarzy, zapoznanie się z europejskimi modelami nauczania dorosłych, otwartość na
wielokulturową edukację obywatelską i kształcenie językowe – zostały zrealizowane.
Uczestnicy wrócili zadowoleni i z poczuciem, że nauczyli się czegoś nowego, a ich
kompetencje językowe wzrosły. Umiejętności, które nabyli, są wykorzystywane przy
obsłudze obcojęzycznych użytkowników Biblioteki, a także podczas wyjazdów typu job
shadowing w ramach projektu.