Dni Otwarte Funduszy Europejskich to co roku największe święto Funduszy
Europejskich, dzięki któremu możemy pokazać, jak bardzo unijne dotacje
zmieniły Polskę.

DOFE organizowane jest przez  Ministerstwo Funduszy i Polityki
Regionalnej we współpracy ze wszystkimi urzędami marszałkowskimi i
instytucjami wdrażającymi Fundusze Europejskie w Polsce.

W ramach Dni Funduszy Europejskich 2022 Wojewódzka Biblioteka Publiczna
im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie przygotowała film, ukazujący jak
Fundusze Europejskie zmieniały oblicze Biblioteki „Nowa przestrzeń dla
Kultury”. Zapraszamy do oglądania!