współfinansowane przez unię

Akredytowany projekt numer: 2021-1-PL01-KA121-ADU-000010256 w ramach programu Erasmus+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób

 

Cele projektu: rozwój zawodowy oraz wzrost wiedzy dzięki nabyciu kompetencji językowych przez uczestników projektu; rozwijanie współpracy międzynarodowej oraz przełamywanie barier kulturowych; zapoznanie się z nowymi ofertami edukacyjnymi, w szczególności kierowanymi do obcokrajowców, bezrobotnych i seniorów.

 

Numer akredytacji: 2020-1-PL01-KA120-ADU-096333

Wyjazd do Miszkolca na Węgrzech to kolejna mobilność zagraniczna bibliotekarzy  z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie,  realizowana w ramach programu Erasmus+. Sześć osób zwizytowało Bibliotekę Powiatową i Miejską im. Ferenca Rakoczego II w Miszkolcu. Celem każdej mobilności jest wzrost kompetencji zawodowych oraz rozwinięcie umiejętności językowych, które w założeniu mają przełożyć się na poprawę jakości pracy – w tym przypadku na obsługę czytelników, propagowanie innowacyjnych metod pracy z czytelnikiem, czy wprowadzenie zmian i nowości w ofercie edukacyjnej biblioteki.

Biblioteka goszcząca przygotowała bogaty program, dzięki któremu lubelscy bibliotekarze mogli zapoznać się ze specyfiką pracy węgierskich kolegów, którzy byli bardzo serdeczni i pomocni. Zapewnili uczestnictwo w wielu prezentacjach i wykładach,  pokazali swoją pracę na poszczególnych stanowiskach, pracę bibliotekarzy zarówno z czynnymi czytelnikami, jak i z potencjalnymi użytkownikami, zaprezentowali system biblioteczny LSSS oraz współpracę międzybiblioteczną. Zwrócono uwagę na działania, których celem jest zwiększenie czytelnictwa i aktywności społeczeństwa. Omówiono zasady udostępniania książek przez wielofunkcyjny bibliobus. Jego zadaniem jest dostarczanie książek do małych miejscowości, w których nie ma placówki bibliotecznej. Jest on w pełni skomputeryzowany, można w nim zamówić, wypożyczyć i oddać książki. Wskazano metody walki z wykluczeniem cyfrowym oraz sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach, np. w czasie pandemii Covid-19. Zorganizowano spotkania w instytucjach współpracujących z Biblioteką. Przykładowo w miejscowości Vadna pokazano Biblioteczne Centrum Informacji i Usług Społecznych i jego różnorodne działania, prowadzone na rzecz społeczności lokalnej. W Bibliotece Języków Obcych im. Szabó Lőrinc w Miszkolcu zapoznano uczestników mobilności ze sposobem funkcjonowania klubów językowych dla mniejszości narodowych. Tam poznali członków organizacji polonijnej, która współpracuje z biblioteką. Przedstawiciele Polonii opowiedzieli o swoich aktywnościach i efektach współdziałania z książnicą.

Zadbano również o poszerzenie wiedzy o różnorodności kultury i tradycji Węgier. Goście z Polski zwiedzili Bibliotekę Muzeum im. Józefa Levay oraz Muzeum Morza Panońskiego.

Wszystkie te aktywności pozwoliły spojrzeć na pracę w bibliotece z innej perspektywy. Innowacyjne metody pracy bibliotekarzy w Miszkolcu, liczba i jakość form współpracy z seniorami, duże powodzenie biblioteki wśród nastolatków, a także otwartość bibliotek na podstawowe potrzeby ludności lokalnej, jak udostępnianie skanerów, drukarek czy pomoc w wypełnianiu dokumentów – to tematy warte zapamiętania i upowszechnienia.

Uczestnicy ocenili wyjazd za bardzo inspirujący, ponieważ pozwolił na poszerzenie kompetencji zawodowych i obywatelskich, pomógł poznać nowe metody wyjścia do społeczności lokalnej i rozwinąć zdolności w nawiązywaniu kontaktu. Wpłynął na zwiększenie kompetencji językowych, na wzbogacenie zasobu słownictwa branżowego, co podniesie poziom obsługi czytelnika obcojęzycznego w codziennej pracy. Stwierdzili, że dzięki wyjazdowi mają nowe pomysły na wprowadzenie zmian i nowych aktywności w swojej pracy.

 

Zdjęcia: Anna Czajkowska, Anna Biegalska, Joanna Żelazowska.