Rycina z: Missale romanum ex decreto sacrosancti concili Tridentini…, [Kempten], 1777,
ze zbiorów Biblioteki, sygn. 0-18-f-286

Albowiem Dziecię nam się narodziło,
Syn został nam dany,
na Jego barkach spoczęła władza.
Nazwano Go imieniem:
Przedziwny Doradca, Bóg Mocny,
Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju.
Biblia Tysiąclecia, Księga Izajasza 9,5

 

 

Z głębi serca płynące życzenia radosnych,
rodzinnych i spokojnych Świąt Narodzenia Pana
oraz
obfitego w wiarę, nadzieję i miłość
Nowego Roku 2023

składa
Tadeusz Sławecki
Dyrektor

wraz z Pracownikami
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

Boże Narodzenie 2022 – Nowy Rok 2023