Październik – Grudzień 2022

(wybór)

 1. 100-lecie Parafii św. Jana Chrzciciela w Lipsku : 1919-2020, Zamość 2020
 2. Bieleń Zdzisław. Naczelnik, kurierka i trzej powstańcy : pamiętniki z powstania 1863 r. w
  Lubelskiem i na Podlasiu, Lublin 2022
 3. Biskup Tomasz, Pawłowska Karolina. Historia Parafii Przesławice 1970-2020 : parafia
  rzymskokatolicka pw. NMP Matki Kościoła w Przesławicach, Lublin 2022
 4. Czubara Krzysztof, Zamość : krótki przewodnik po zabytkach i miejscach niezwykłych,
  Zamość 2006
 5. Doroszuk Tadeusz. Byli od wieków, odeszli na zawsze… Wiszniccy Żydzi w czasach zagłady,
  Wisznice 2022
 6. Drela Anna. 25 lat Międzynarodowych Festiwali Organowych Lublin-Czuby 1997-2021 :
  Lublin, kościół pw. Świętej Rodziny, Lublin 2022
 7. Drozd-Orłowska Monika, Orłowski Mariusz, Siostra Stanisława Andronowska i jej
  ekumeniczne dzieło : lubelska Szarytka we wspomnieniach nierzymskokatolików, Podkowa
  Leśna 2010
 8. Kapica Henryk. Kościół w Krasnymstawie. T. 1-2, Krasnystaw ; Chełm 2022
 9. Krawic Henryk, Od „Jutrzenki” do „Jutrzenki” : z dziejów spółdzielczości spożywców,
  zaopatrzenia i zbytu oraz rolniczo-handlowej na terenie Gminy Zakrzówek w latach 1907-
  2022, Zakrzówek 2022
 10. Kusto Agata, Orkiszewska Maria, Szykuła Tadeusz. Miastu – darzonemu obficie… : 20 lat
  Cameraty Lubelskiej 2001-2021, Lublin 2022
 11. Litwiński Robert. Lublinianka : klub niezłomny (1921/22-2021), Lublin 2022
 12. Łapiński Włodzimierz, Nadleśnictwo Puławy, Puławy 2006
 13. Murawski Romuald. 100 lat (1922-2022) Ochotniczej Straży Pożarnej w Konstantynowie,
  Konstantynów 2022
 14. Oleszczyk Krzysztof. Historia lubelskich zabaw literackich i rozrywek umysłowych,
  Konstancin ; Warszawa 2019
 15. Stanek-Lebioda Bożena, Stępniak Stanisław, Szlakiem dworów Garbowa i okolic, Garbów
  2005
 16. Staręgowski Bartosz. Armia Krajowa na Lubelszczyźnie : historia, ludzie, dziedzictwo :
  katalog wystawy, Lublin 2022
 17. Stecki Konstanty. Hrubieszów : ileż wspomnień nazwa ta wywołuje! : pamiętniki,
  Hrubieszów 2022
 18. Szewczyk Rafał, Zielona „S” : droga do NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” na
  Lubelszczyźnie i Południowym Podlasiu w latach 1978-1981, Lublin 2021
 19. Warmińska-Mazurek Katarzyna, Czubaj-Garncarz Marzena, Gospodynie i Strażacy z
  Gminy Tomaszów Lubelski, Tomaszów Lubelski 2022
 20. Wiara wśród nadwieprzańskich łąk : stulecie parafii w Leszkowicach, Lublin 2022
 21. Wierzbicki Leszek Andrzej. Zjazd gołąbsko-lubelski : obrady stanów Rzeczypospolitej w
  formule sejmu konnego w 1672 roku, Warszawa 2022
 22. Ziemio biłgorajska, ziemio moja miła, Warszawa 2005
 23. Żywicki Jerzy. Architekci i budowniczowie działający w Lublinie oraz województwie
  lubelskim w latach II Rzeczypospolitej : leksykon, Lublin 2022