Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich ogłosił rozpoczęcie XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu SBP Bibliotekarz Roku 2022.

Celem Konkursu jest zaprezentowanie w ogólnopolskim środowisku bibliotekarskim oraz wśród szerokiego grona odbiorców tych pracowników bibliotek, którzy w całym 2022 roku wyróżnili się wyjątkowymi osiągnięciami, zasługując na wysoką ocenę i popularyzację swoich dokonań. To dzięki ich kreatywności, wiedzy i zaangażowaniu biblioteki zmieniają się, coraz lepiej zaspokajają potrzeby czytelników, modernizują lokale i wyposażenie, umiejętnie wykorzystują nowe technologie, tworzą nowoczesne serwisy informacyjne i dokumentacyjne, cyfrowe biblioteki i lokalne archiwa cyfrowe. Jednocześnie dbają o zachowanie dziedzictwa kulturowego i stwarzają warunki do różnorodnej społecznej aktywności.

Formuła Konkursu jest otwarta. Kandydaci mogą reprezentować wszystkie typy bibliotek, a poddawane ocenie dokonania dotyczą różnych obszarów aktywności zawodowej. Liczą się osiągnięcia, nie stanowisko w bibliotece. Nasi dotychczasowi laureaci są tego najlepszym przykładem.

Konkurs składa się z dwóch etapów: okręgowego i ogólnopolskiego. Podczas pierwszego wybierani są najbardziej cenieni bibliotekarze w poszczególnych województwach, w drugim etapie, spośród laureatów regionalnych wyłania się Bibliotekarza Roku 2022 cieszącego się największym uznaniem w kraju.

Etap I jest organizowany przez Zarządy Okręgów SBP. Kandydaci mogą być zgłaszani przez osoby indywidualne (pracownicy i użytkownicy bibliotek, członkowie SBP i innych organizacji, inne osoby, np. studenci), struktury SBP, organizacje, dyrekcje bibliotek, szkół, redakcje czasopism zawodowych, lokalne władze (samorządowe, uczelniane). Warunkiem jest uzyskanie zgody osoby zgłaszanej.

Kandydatury na Lubelskiego Bibliotekarza Roku 2022 prosimy zgłaszać do 28 lutego 2023 r. na adres lubelski@sbp.pl. Szczegóły i dokumenty do pobrania na stronie sbp.pl