Podczas XX Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek w Galerii Biblioteki odbywały się oprowadzania kuratorskie po wystawie „Czemierniki. Dzieje wsi, miasta, gminy”, które przygotowali współautorzy wystawy: Marek Bunia i Waldemar Kawecki (Dział Bibliografii Lubelszczyzny i Wiedzy o Regionie WBP). Ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzających do 27 maja 2023 r. w godzinach pracy Biblioteki.

Fot. Dorota Mościbrodzka