Od 8 do 15 maja 2023 r. w Wojewódzkiej Bibliotece im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie w Oddziale dla Dzieci odbywały się warsztaty Mieszkamy w książce, czyli co Ty wiesz o bohaterach, które przygotowały i prowadziły: Joanna Żelazowska i Iwona Niewczas (Dział Udostępniania Zbiorów. Multimedia). Podczas warsztatów dzieci mogły również zobaczyć ciekawe zbiory specjalne Biblioteki, które zaprezentowała Anna Łukasik (Dział Zbiorów Specjalnych WBP).

Fot. Dorota Mościbrodzka, Katarzyna Stanek