Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
śp. Leokadii Saweczko
(1931-2023)

emerytowanego pracownika
Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

Rodzinie i Bliskim wyrazy najgłębszego współczucia składają
Dyrekcja
oraz emerytowani i obecni Pracownicy
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

Uroczystości pogrzebowe śp. Leokadii Saweczko
odbędą się w poniedziałek 22 maja 2023 roku
o godz. 14.00 na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie 

Leokadia Saweczko urodziła się 16 marca 1931 r. w Kolanie (powiat parczewski) w rodzinie chłopskiej Marianny (z Korszeniów) i Józefa Kliszczewskich. Szkołę podstawową ukończyła w rodzinnej miejscowości. W latach 1945-1951 uczyła się na Wydziale Komunikacyjnym Państwowej Szkoły Budownictwa w Lublinie. Wraz z maturą uzyskała tytuł technika ruchowo-przewozowego. Od maja 1952 r. do maja 1958 r. pracowała jako starszy likwidator Działu Finansowego w Lubelskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego. Od kwietnia 1964 r. przez kolejnych sześć lat pełniła odpowiedzialną funkcję głównej księgowej w Banku Spółdzielczym w Garbowie.
Od lutego 1969 r. związała się z zawodem bibliotekarza, została kierowniczką GBP w Garbowie (powiat puławski). Przez dwanaście lat pracy w tej placówce wykazała się wzorową organizacją sieci gminnej, powołała i prowadziła dwie filie biblioteczne (w Leścach i Przybysławicach) oraz zorganizowała kilkanaście punktów bibliotecznych, zaopatrując je w bogate zestawy książkowe. W służbie książce i mieszkańcom potrafiła zjednać grono społeczników, zarówno gospodyń wiejskich jak i nauczycieli. Systematycznie odwiedzała placówki i prowadziła aktywną wymianę zbiorów. Przyczyniła się do uporządkowania warsztatu pracy biblioteki, jako pierwsza z bibliotekarek wiejskich województwa opisała cały księgozbiór na grzbietach i oprawiła w folię. Umiejętnie współpracowała ze środowiskiem, szkołami, organizacjami wiejskimi. Prowadziła wiele atrakcyjnych form upowszechniających czytelnictwo, czego finalnym efektem był dynamiczny jego wzrost. Kierowana przez nią GBP była w tych latach liderką całej licznej sieci powiatu puławskiego i jedną z czołowych w skali województwa.
Intensywnie pracując, w 1974 r. ukończyła XII dwuletni Korespondencyjny Kurs Bibliotekarski w POKB w Lublinie, dający jej średnie wykształcenie bibliotekarskie. W 1981 r. Leokadia Saweczko przeniosła się do Oddziału WBP w Lublinie. Za porozumieniem stron od 18 lutego 1981 r. związała się z placówką gromadzącą i opracowującą zbiory oraz służącą opieką instrukcyjno-metodyczną i szkoleniową bibliotekarzom terenowym rejonu lubelskiego. Awansowała też na stanowisko starszego bibliotekarza. Od 1 września 1982 r. przejęła obowiązki kierownika Działu Gromadzenia w oddziale terenowym WBP. Decydowała o doborze i opracowaniu nowości wydawniczych dla wielu placówek. Wykorzystywała znajomość potrzeb czytelniczych poszczególnych środowisk oraz różnych grup korzystających z biblioteki. Ściśle współpracowała z Domem Książki i doskonałe znała rynek wydawniczy. Efektywnie wykorzystywała fundusze gminne, wzbogacając dopływ nowości. Z końcem stycznia 1984 r. przeszła na emeryturę, ale nie zaprzestała pracy. W oddziale pracowała jeszcze w niepełnym wymiarze godzin do 31 sierpnia 1991 r. Pełniła też funkcję pracownika gospodarczego.
Wyróżniona została m.in.: nagrodą wojewódzką z okazji Dnia Działacza (1977), nagrodą Ministra Kultury i Sztuki (1979), odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1980).

Biogram zaczerpnięty ze Słownika Biograficznego Bibliotekarzy Lubelszczyzny (1944-2014), oprac. Jerzy Gajewski, Lublin 2015