Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie jest partnerem Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej w realizacji zadania „Digitalizacja oraz udostępnienie starych druków z biblioteki Parafii Kolegiackiej Wszystkich Świętych w Kolbuszowej”. W Pracowni Digitalizacji Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej zostanie zdigitalizowanych blisko 112 tytułów wydanych w europejskich oficynach wydawniczych w XVII w. Na czas digitalizacji do Lublina powrócą, wydane nakładem Jerzego Förstera dzieła Jana de Matha ( -1640): „Paradisus Virginalis” i „Triumphi Iesu Christi” z połowy XVII w. oraz dwa tomy „Rozmyślań albo lekcji duchownej” Tomasza Młodzianowskiego (1622-1686) wydanych w 1699 r. w powstałej w Lublinie w 1683 r. Drukarni Jezuitów.

MKiDN Logo