Laureatami Wawrzynu Pawła Konrada w Konkursie „Książka Roku 2022” zostały:

W kategorii Książka o Lublinie
Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”
za książkę Tomasza Pietrasiewicza, Tajemniczy Lublin. Imaginarium, Lublin 2022.

Tomasz Pietrasiewicz, Tajemniczy Lublin. Imaginarium, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie, Lublin 2022.
Tomasz Pietrasiewicz, Tajemniczy Lublin. Imaginarium, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie, Lublin 2022.

W kategorii Lublin: wydawnictwo albumowe

Teatr Stary w Lublinie

za album Teatr Stary. 10 lat, Lublin 2022.

Teatr Satry w Lublinie. 10 lat, wyd. Teatr Stary w Lublinie, Lublin 2020.
Teatr Satry w Lublinie. 10 lat, wyd. Teatr Stary w Lublinie, Lublin 2020.

W kategorii Książka o Lubelszczyźnie

Muzeum Narodowe w Lublinie

za książkę Marioli Tymochowicz, Stroje Tradycyjne Województwa Lubelskiego. Strój janowsko-kraśnicki, Lublin 2022.

Mariola Tymochowicz, Stroje Tradycyjne Województwa Lubelskiego. Strój janowsko-kraśnicki, wyd. Muzeum Narodowe w Lublinie, Lublin 2022.
Mariola Tymochowicz, Stroje Tradycyjne Województwa Lubelskiego. Strój janowsko-kraśnicki, wyd. Muzeum Narodowe w Lublinie, Lublin 2022.

W kategorii Lubelszczyzna: wydawnictwo albumowe

Roztoczański Park Narodowy

za album Pawła Marczakowskiego, Konik polski. Dzikość z natury, Zwierzyniec 2022.

Paweł Marczakowski, Konik polski. Dzikość z natury, wyd. Roztoczański Park Narodowy, Zwierzyniec 2022.
Paweł Marczakowski, Konik polski. Dzikość z natury, wyd. Roztoczański Park Narodowy, Zwierzyniec 2022.

W kategorii Publikacje wydane przez biblioteki województwa lubelskiego

Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie

za książkę Konstantego Mariana Mścisława Steckiego, Hrubieszów. Ileż wspomnień nazwa ta wywołuje! Pamiętniki, Hrubieszów 2022.

Konstanty Marian Mścisław Stecki, Hrubieszów. Ileż wspomnień nazwa ta wywołuje! Pamiętniki, wyd. Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie, Hrubieszów 2022.
Konstanty Marian Mścisław Stecki, Hrubieszów. Ileż wspomnień nazwa ta wywołuje! Pamiętniki, wyd. Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie, Hrubieszów 2022.

***

Wyróżnienie za szczególne walory edytorskie i formę przekazu otrzymały:

Parafia rzymsko-katolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Kocku

za publikację „Mayn Shtetl Kotsk”. Polsko-żydowski fenomen Kocka, red. ks. prał. Bogdan Krawczyk i in., Kock 2022.

„Mayn shtetl Kotsk” Moje miasto Kock. Polsko-żydowski fenomen Kocka, red. ks. prał. Bogdan Krawczyk i in., wyd. Parafia rzymsko-katolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Kocku, Kock 2022.
„Mayn shtetl Kotsk” Moje miasto Kock. Polsko-żydowski fenomen Kocka, red. ks. prał. Bogdan Krawczyk i in., wyd. Parafia rzymsko-katolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Kocku, Kock 2022.

Oddział Lubelski Stowarzyszenia Pisarzy Polskich

za serię wydawniczą „Książki Duma Lublina”, Lubelska Biblioteka Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Lublin 2022.

3 z 12 publikacji z serii wydawniczej Książki Duma Lublina, wyd. Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Lublinie, Lublin 2022.
3 z 12 publikacji z serii wydawniczej Książki Duma Lublina, wyd. Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Lublinie, Lublin 2022.

Profesor Halina Pelcowa

za książkę Słownik gwar Lubelszczyzny. T. X: Obrzędowość i obyczajowość ludowa, Lublin 2022.

Halina Pelcowa, Słownik gwar Lubelszczyzny. Obrzędowość i obyczajowość ludowa. Tom X, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2022.
Halina Pelcowa, Słownik gwar Lubelszczyzny. Obrzędowość i obyczajowość ludowa. Tom X, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2022.

***

Nagrodę specjalną Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie otrzymuje:

Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu

za aktywność wydawniczą i ciekawą szatę graficzną publikacji.

Publikacje Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu
Publikacje Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu

Gratulujemy!!!