K.I. 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych 2021/2022/2023

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie jest od 2021r. Beneficjentem programu wieloletniego: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”  
w zakresie Priorytetu 1. Poprawa oferty bibliotek publicznych dla kierunku interwencji
K.I. 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych, ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” pochodzących z budżetu państwa.
Kierowany do Bibliotek Program w znaczny sposób przyczyni się do zwiększenia oferty bibliotecznej o stały dopływ nowości wydawniczych. Czytelnicy będą mogli korzystać z udoskonalonej i poszerzonej oferty naszej Biblioteki obejmującej zarówno aktualizowany w trybie ciągłym i systematycznie uzupełniany o nowości wydawnicze księgozbiór, jak i formy zdalnego dostępu, umożliwiającego naszym użytkownikom dostęp do książek w formatach e-booków i audiobooków także poza godzinami otwarcia naszej Instytucji, przez 24 godziny na dobę / 7 dni w tygodniu.

W ramach Programu nasza Biblioteka otrzymała kwotę 108 000,00 zł.