Z satysfakcją pragniemy Państwa poinformować, że Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie uzyskała dotację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Infrastruktura Kultury 2024

 

W ramach zadania:  Biblioteka w przestrzeni multimedialnej

planujemy zmodernizowanie usług informatycznych świadczonych użytkownikom biblioteki. Wymiana komputerów i sprzętu multimedialnego służącego czytelnikom pozwoli na wprowadzenie nowoczesnych, audiowizualnych form edukacji i działalności kulturalnej. Nowoczesny sprzęt komputerowy pozwoli na realizację zamówień czytelników drogą elektroniczną co pozwoli przyczynić się do kształtowania polityki ekologicznej. W trosce o bezpieczną i efektywną pracę stacji roboczych WBP, a także bezpieczną obsługę poczty e-mailowej służącej do kontaktów wewnętrznych jak i zewnętrznych z czytelnikami zakupione zostaną serwery wraz z licencjami. Zakup specjalistycznego sprzętu dla osób z niepełnosprawnościami pozwoli na dostosowanie stanowiska komputerowego i korzystanie z katalogu WBP osobom niewidomym i słabowidzącym. Rozbudowany monitoring zwiększy komfort użytkowników a nowoczesne wyposażenie, szerszy dostęp do oferty multimedialnej poprawią prestiż biblioteki w regionie i w Polsce.