Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

zaprasza na
wystawę linorytów i rysunków Ireneusza Targońskiego
„Piórkiem i dłutkiem. Kolejne spotkanie”

Ireneusz Targoński – absolwent Państwowych Szkół Budownictwa, Wyższej Szkoły Inżynierskiej i Politechniki Lubelskiej oraz Lubelskiej Szkoły Biznesu. W czasie pracy zawodowej pełnił funkcję kierownicze w lubelskich przedsiębiorstwach.
Społecznik i regionalista, członek m.in. Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, Ligi Ochrony Przyrody, Zespołu Nadzieja oraz Stowarzyszenia Sympatyków Ziemi Michowskiej. Zapalony żeglarz i motocyklista. Twórca linorytów oraz rysunków wykonywanych piórkiem. Wraz z synem Jackiem autor rzeźb i instalacji przestrzennych. Wyróżniony „Awangardowym Laurem” w uznaniu zasług za pracę twórczą oraz działalność na rzecz rozwoju kultury.

8 maja – 22 czerwca 2024 r.
Autorska Galeria Hol
ul. Gabriela Narutowicza 4

Wystawa czynna w godzinach pracy Biblioteki

Eskpozycję przygotował Jacek Wałdowski (Dział Informacji i Promocji)

Lubelszczyzna Piękna. Migawki

Dział Informacji i Promocji