Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
zaprasza na spotkanie autorskie
z Pawłem Migasiewiczem i Jakubem Sitą
prezentujące książkę
Kościół Notre-Dame-de-Bonsecours w Nancy. Polskie mauzoleum królewskie w Lotaryngii

23 maja 2024, godz.17.00
Galeria Biblioteki
Lublin, ul. Gabriela Narutowicza 4

Wieczór poprowadzi
Leszek Kańczugowski – lublinianin działający w Paryżu, historyk sztuki,
założyciel stowarzyszenia Lubliniana, animator polsko-francuskiego
życia artystycznego i kulturalnego.


Dr hab. Paweł Migasiewicz, historyk sztuki, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i École Pratique des Hautes Études w Paryżu. Od 2015 r. pracownik Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Jego badania koncentrują się na takich zagadnieniach jak nowożytna rzeźba i architektura polska w kontekście europejskim, relacje artystyczne między Francją a Europą Środkową, sztuka Śląska XVII i XVIII w. oraz
sztuka i polityka w epoce nowożytnej. Autor kilku książek i licznych artykułów oraz redaktor naukowy opracowań zbiorowych. Laureat nagrody Prezesa Rady Ministrów, nagrody im. ks. prof. Szczęsnego Detloffa przyznanej przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki oraz nagrody im. Hanny Szwankowskiej przyznanej przez Polskie Towarzystwo Historyczne.

Dr hab. Jakub Sito, historyk sztuki, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1987 r. zatrudniony w Instytucie Sztuki PAN, obecnie na stanowisku profesora. Opublikował kilka książek i blisko 200 artykułów naukowych poświęconych rzeźbie i architekturze XVII‒XVIII w. Od 2018 kieruje grantem Narodowego
Programu Rozwoju Humanistyki Wspólne dziedzictwo. Polonica w zbiorach rysunków architektonicznych z XVIII wieku w Dreźnie. Laureat nagrody im. ks. prof. Szczęsnego Detloffa przyznanej przez Stowarzyszenie
Historyków Sztuki oraz nagrody im. Hanny Szwankowskiej przyznanej przez Polskie Towarzystwo Historyczne. Odznaczony złotym medalem „Zasłużony dla Nauki Polskiej. Sapientia et Veritas”.

Kościół Notre-Dame-de-Bonsecours w Nancy. Polskie mauzoleum królewskie w Lotaryngii. Miasto Nancy jest miastem partnerskim Miasta Lublin.

Dział Informacji i Promocji