Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie zaprasza na wystawę prac konkursowych dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu „Ja i moje książki”. Organizatorem konkursu „Ja i moje książki” jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Lublinie oraz Wydział Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta Lublin. Prace konkursowe wykonały dzieci i młodzież ze spektrum autyzmu z lubelskich szkół podstawowych oraz instytucji wspierających rozwój osób z autyzmem. Wystawa jest prezentowana w Holu Biblioteki.

Dział Informacji i Promocji