podsumowanie projektu nr 2022-1-PL01-KA121-ADU-000054420

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, od 2019 roku jest beneficjentem programu Erasmus+, który w pełni finansowany jest z funduszy unijnych. Obecny Erasmus+ nr 2022-1-PL01-KA121-ADU-000054420 to kontynuacja europejskich programów realizowanych od 1998 roku. Jego głównym priorytetem jest wspieranie międzynarodowej wymiany i współpracy edukacyjnej, w celu podnoszenia kompetencji.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie zrealizowała kolejny akredytowany projekt  finansowany z programu Erasmus+. Projekt wpisuje się w Sektor Edukacja dorosłych w Akcję  kluczową 1: Mobilność edukacyjna osób. Planowane wyjazdy  wynikały  z potrzeb, dotyczących poprawy jakości pracy, poszerzenia oferty i umiędzynarodowiania organizacji wnioskującej. Założenia są tu jasno określone – włączenie i różnorodność, edukacja cyfrowa, zrównoważony rozwój i uczestnictwo. Program daje równe szanse rozwoju wszystkim zainteresowanym osobom, jest bardziej inkluzywny i innowacyjny, jak również bardziej cyfrowy i ekologiczny. Europejski budżet programu na lata 2021-2027 ma wynieść ponad 26 mld euro, a realizatorem programu w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

W niniejszej prezentacji skupimy się na projekcie, który obecnie realizowany jest w naszej bibliotece – sektor Edukacja dorosłych, Akcja 1. Mobilność edukacyjna osób nr 2022-1-PL01-KA121-ADU-000054420 w ramach Akredytacji nr 2020-1-PL01-KA120-ADU-096333. Trzy pierwsze mobilności, które odbyły się w ubiegłym roku, to wyjazdy typu job shadowing. Pierwsza – do Reykjavík City Library w czerwcu, druga – do Județeană ASTRA Okręgu Sibiu w Rumunii w lipcu oraz do Regionalnej Biblioteki Publicznej Petko Rachev Slaveykov w Wielkim Tyrnowie w Bułgarii we wrześniu. Ostatnią mobilnością z bieżącego projektu, z której skorzystało podobnie jak w pozostałych mobilnościach – sześć osób, był wyjazd do Centralnej Biblioteki Marko Marulicia w Splicie w Chorwacji. Ponadto zrealizowany został wyjazd pięciorga pracowników na kurs języka angielskiego do miejscowości Split w Chorwacji w sierpniu 2023 roku.

Były to inspirujące wyjazdy, każda grupa wracała z głową napełnioną pomysłami, entuzjazmem i chęcią do działania. Dzięki mobilności bibliotekarze mieli możliwość podnieść swoje kompetencje zawodowe i językowe, uczestnicząc w dwóch rodzajach mobilności – job shadowing – obserwacja w miejscu pracy oraz w kursie językowym. Celem projektu był rozwój zawodowy oraz wzrost wiedzy dzięki nabyciu kompetencji językowych przez uczestników projektu; rozwijanie współpracy międzynarodowej oraz przełamywanie barier kulturowych; zapoznanie się z nowymi ofertami edukacyjnymi, w szczególności skierowanymi do obcokrajowców, bezrobotnych i seniorów. Wdrażanie pomysłów, wprowadzanie zmian czasem nie zachodzi tak szybko jak byśmy chcieli. Widzimy jednak jak zmienia się podejście naszych kolegów do pracy i oferta dla czytelników, generalnie jak zmienia się postawa bibliotekarzy, jak wprowadzają normy wielokulturowości w swojej pracy. Program Erasmus+ poszerza horyzonty, otwiera na świat i pozwala poczuć się częścią wielkiej europejskiej rodziny bibliotekarskiej.

Erasmus+ tu zaczynają się nowe możliwości

Dział Instrukcyjno-Metodyczny