Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Lublinie, Towarzystwo Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego informują, że wręczenie Nagrody im. Anny Platto odbędzie się 8 sierpnia 2024 r. w Galerii WBP o godz. 11.00. Uroczystość będzie transmitowana na Facebooku WBP.

Galę XXX edycji Nagrody objął Honorowym Patronatem Krzysztof Komorski Wojewoda Lubelski, Jarosław Stawiarski Marszałek Województwa Lubelskiego, dr Krzysztof Żuk Prezydent Miasta Lublin, dr Barbara Budyńska Przewodnicząca Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Patronatu medialnego użyczył portal internetowy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich sbp.pl.

Nagroda im. Anny Platto – przyznawana od 1995 roku w dniu urodzin Patronki pracownikom bibliotek publicznych z województwa lubelskiego, wyróżniającym się w popularyzacji literatury dziecięco-młodzieżowej oraz nowatorskich formach pracy z młodymi czytelnikami. Pomysłodawcą Nagrody był dr Zdzisław Bieleń (obecnie emerytowany dyrektor ds. merytorycznych WBP), a przez XXV edycji Fundatorką Nagrody była siostra Patronki – Mirosława Platto.

Anna Platto (8 VIII 1944 – 15 III 1995) – absolwentka filologii polskiej UMCS, kustosz, instruktor-metodyk w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, wykładowca w Studium Bibliotekarskim. Znawczyni literatury pięknej, a szczególnie dziecięcej i młodzieżowej. Wypracowała nowoczesny model bibliotek dziecięcych, łączących znajomość książki z formami jej upowszechniania. Zajmowała się ich organizacją, profilowaniem działalności, doradztwem metodycznym. Posiadała dar integrowania ludzi.

Do tegorocznej edycji Nagrody nominowani zostali (kolejność alfabetyczna):
1) Anna Grochecka-Staniak – pracownik Filii nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie,
2) Urszula Kowalczyk – kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Mełgwi, pow. świdnicki,
3) Karolina Król – pracownik Wypożyczalni dla dzieci i młodzieży Biblioteki Miejskiej w Puławach,
4) Monika Kulawczuk-Furmanek – pracownik Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie,
5) Katarzyna Pyć – pracownik Biblioteki u Kazimierza. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Kazimierza Zielińskiego w Modliborzycach,
6) Urszula Tkaczyk – pracownik Filii w Dębinie Biblioteki Publicznej Gminy Zakrzew, pow. lubelski,
7) Kamil Zbietka – pracownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Wojcieszkowie, pow. łukowski.

Wywiady oraz zdjęcia z nominowanymi oraz Laureatką Nagrody im. Anny Platto 2024 przewidziane są ok. godz. 12.00.

Informacji udziela:
Joanna Chapska, Marzena Targońska
Dział Instrukcyjno-Metodyczny WBP
tel. 81 52 87 420-422

Dział Instrukcyjno-Metodyczny