Wykaz Dyskusyjnych Klubów Książki działających w województwie lubelskim – lista alfabetyczna według nazwy miejscowości, w której działa klub, przygotowana na podstawie danych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie dostępny na stronie:

Wykaz Dyskusyjnych Klubów Książki