Projekt „Europejski bibliotekarz“ 


digital travellers logo FRSI„Cyfrowi Wędrowcy”


 

„Biblioteka równych szans”


Logo projektu OMNIS


Logo projektu Erazmus Plus


Logo projektu Para-Buch!


Logo projektu Lubelskie DNA


Logo projektu Dni Otwarte UE


Logo - Lubelska Biblioteka Wirtualna


Modernizacja historycznej infrastruktury Biblioteki celem stworzenia przestrzeni do aktywnego udziału mieszkańców Lubelszczyzny w kulturzeTrzy logotypy - Fundusze Europejskie Program Regionalny, Lubelskie Smakuj życie, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego


Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

„Od projektu do efektu: nowoczesny lokal mamy, kreatywnie go wykorzystamy”

„Biblioteka wielu pokoleń i narodowości”

Księgi z zasobów Narodowego Archiwum Historycznego Białorusi w Bibliotece Cyfrowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

 


Archiwum projektów