1. Biblioteka udostępnia przekazane do jej zbiorów niepublikowane prace o tematyce regionalnej i lokalnej:
a) prace dyplomowe licencjackie, prace magisterskie, przygotowane w szkołach pomaturalnych;
b) prace opracowane przez regionalistów;
c) prace przygotowane przez uczniów szkół średnich i gimnazjów w ramach regionalnych ścieżek edukacyjnych.

2. Niepublikowane prace o tematyce regionalnej i lokalnej są przechowywane w Dziale Bibliografii Lubelszczyzny i Wiedzy o Regionie i udostępniane wyłącznie na miejscu w pomieszczeniach Działu.

3. Czytelnik, korzystając z niepublikowanych prac o tematyce regionalnej i lokalnej, ma obowiązek przestrzegać prawa autorskie.

4. Czytelnik, korzystając z niepublikowanej pracy o tematyce regionalnej i lokalnej, jest zobowiązany wpisać swoje imię i nazwisko oraz aktualną datę na formularzu dołączonym do egzemplarza.

5. Niepublikowane prace o tematyce regionalnej i lokalnej nie podlegają kopiowaniu.