(wybór)
ANTYKWARYCZNE:

1.      Miedwiediew S., Irkuck na pocztowych odkrytkach 1899 – 1917. Moskwa, 1996.

NOWOŚCI:
 1. Borkowska A., Procesy uwagi i hamowanie reakcji u dzieci z ADHD z perspektywy rozwojowej neuropsychologii klinicznej. Lublin, 2008.
 2. Bromberg F., Zając W., Frajlich A., Po Marcu : Wiedeń, Rzym, Nowy Jork. Warszawa, 2008.
 3. Bydgoszcz 3-4 września 1939 : studia i dokumenty. Warszawa, 2008.
 4. Doroszewski J., Wybrane problemy z dziejów oświaty na Lubelszczyźnie w latach 1918-1939. Lublin, 2008.
 5. Działania Służby Bezpieczeństwa wobec organizacji „Ruch”. Warszawa, 2008.
 6. Flisiak J. i K., Bogucin na przestrzeni wieków 1398-2008. Bogucin, 2008.
 7. Głąbowa J., Rys historyczny poczty w Niedrzwicy Kościelnej. Niedrzwica Kościelna; Lublin, 2008.
 8. Historia mówiona  w świetle etnolingwistyki. Lublin, 2008.
 9. Kamieniarz R., Panek M., Zwierzęta łowne w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. Czempiń, 2008.
 10. Kaproń A., Zachodnioeuropejscy sportowcy w PRL-owskim Lublinie. Lublin, 2008.
 11. Kardela P., Wojciech Rostafiński (1921-2002) : powstaniec Warszawy, naukowiec z NASA. Lublin, 2008.
 12. Kirszak J., Komorowski J., Szwagrzyk K., Portret malowany historią : dzieje rodziny Komorowskich. Wrocław, 2008.
 13. Kodeks cywilny. T.1, Komentarz do artykułów 1-449. Warszawa, 2008.
 14. Konkurencyjność w handlu międzynarodowym : czynniki i uwarunkowania. Kraków, 2008.
 15. Między jednością a wielością : integracja odmiennych grup i kategorii imigrantów w Polsce. Warszawa, 2008.
 16. Nowe trendy w literaturze i ilustracji dla dzieci : książka obrazkowa : konferencja ogólnopolska, Kołobrzeg, 22-23 września 2008 r. Kołobrzeg, 2008.
 17. Nusech Pojln : studia z dziejów kultury jidysz w powojennej Polsce. Kraków, 2008.
 18. Od Piłsudskiego do Wałęsy : studia z dziejów Polski w XX wieku. Warszawa, 2008.
 19. Operacja „Zorza II” : Służba Bezpieczeństwa i Komitet Wojewódzki PZPR wobec wizyty Jana Pawła II w Trójmieście : (czerwiec 1987). Warszawa: Gdańsk, 2008.
 20. Pamiętniki i wspomnienia osadników rejonu gminy Grębocice. Zeszyt 2. Powojenne relacje nauczycieli i absolwentów szkół z terenu gminy. Grębocice; Lublin, 2008.
 21. Pawłowicz J., Rotmistrz Witold Pilecki 1901-1948. Warszawa, 2008.
 22. Pietrzak A., Żołnierze Batalionu Armii Krajowej „Zośka” represjonowani w latach 1944-1956. Warszawa, 2008.
 23. Polityka migracyjna jako instrument promocji zatrudnienia i ograniczania bezrobocia. Warszawa, 2008.
 24. Powrotnik : nawigacja dla powracających. Warszawa, 2008.
 25. Rafał Kalinowski : na drodze do świętości : powstaniec 1863 i karmelita bosy. Lublin, 2008.
 26. Siemaszko Z., Korespondencja z Jerzym Giedroyciem (1959-2000). Lublin, 2008.
 27. Strzałko M., Neogotyckie rezydencje w Wielkopolsce. Poznań, 2008.
 28. Szołucha M., Klub Inteligencji Katolickiej w Lublinie (1976-2008). Lublin, 2008.
 29. Szota Z., Secesja na karcie pocztowej.Katowice, 2008.
 30. Szymon Szymonowic – poeta wciąż aktualny. Zamość, 2008.