(wybór)

 1. Abriszewski K., Poznanie, zbiorowość, polityka : analiza teorii aktora-sieci Bruno Latoura. Kraków, 2008.
 2. Antropologia ciała : zagadnienia i wybór tekstów. Warszawa, 2008.
 3. Artyści polscy w Paryżu : antologia tekstów o polskiej kolonii artystycznej czynnej w Paryżu w latach 1900-1939. Warszawa, 2008.
 4. Badźmirowska-Masłowska K., Wizerunek czyli Kiedy, kogo i jak można pokazywać w telewizji. Warszawa, 2008.
 5. Béjannin P., Mammo. Warszawa, 2008.
 6. Boczkowska R., Kronika służby zdrowia ziemi grabowieckiej 1944-2000 : historia Grabowca. Grabowiec, 2008.
 7. Buchner H., Niewiadomska-Guentzel M., Jak korzystać z archiwów panstwowych? : przewodnik użytkownika Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA. Warszawa, 2008.
 8. Churski P., Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską. Poznań, 2008.
 9. Dacka-Górzyńska I.M., Górzyński S., Ugniewski P., Polacy pochowani na cmentarzu w Montrésor. Warszawa, 2008.
 10. Eigeldinger J.-J., Fryderyk Chopin. Warszawa, 2008.
 11. Eisler J., „Polskie miesiące” czyli Kryzys(y) w PRL. Warszawa, 2008.
 12. Ilgiewicz H., Societates Academicae Vilenses : Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Wilnie (1907-1939) i jego poprzednicy. Warszawa, 2008.
 13. Kaniecki P., Lawa : opowieść o „Dziadach” Adama Mickiewicza. Poznań, 2008.
 14. Koch Ch., Neurobiologia na tropie świadomości. Warszawa, 2008.
 15. Kokociński L., Witold Korski 1918-2003 : ekslibrisy, medale : katalog wystawy zorganizowanej w piatą rocznicę śmierci artysty : ze zbiorów rodziny artysty i Lecha Kokocińskiego. Warszawa, 2008.
 16. Kolb F., Ideał późnoantycznego władcy : ideologia i autoprezentacja. Poznań, 2008.
 17. Krawiecka E., Apokalipsa według Michaiła Bułhakowa : przestrzeń i symbolika Mistrza i Małgorzaty. Poznań, 2008.
 18. Król-Mazur R., Miasto trzech nacji : studia z dziejów Kamieńca Podolskiego w XVIII wieku. Kraków, 2008.
 19. Kukuczka J., Mój pionowy świat. Katowice, 2008.
 20. Lubański M., Krytyka literacka i psychoanaliza : o polskiej psychoanalitycznej krytyce literackiej w okresie dwudziestolecia miedzywojennego. Warszawa, 2008.
 21. Lubaszewski Z., Chełmska bezpieka i jej ofiary. Chełm, 2008.
 22. Między językiem a wizualnością : książka zbiorowa. Poznań, 2008.
 23. Mrozewicz L., Historia powszechna : starożytność. Poznań, 2008.
 24. Niedziółka B., Komary na zębach. Poznań, 2008.
 25. Nowak J., Duchowe piętno społeczeństw : złożoność i przeobrażenia polskiej refleksji nad narodem w XIX wieku. Warszawa, 2008.
 26. Pokropiński B., Chwedyk H., Hrubieszowskie koleje wąskotorowe. Zamość, 2008.
 27.  Polityka zagraniczna i bezpieczeństwo krajów Wspólnoty Niepodległych Państw. Wrocław, 2008.
 28. Polskie dzieci na tułaczych szlakach 1939-1950. Warszawa, 2008.
 29. Seitz K., Chiny : powrót olbrzyma. Warszawa, 2008.
 30. Sobkowiak W., English phonetics for Poles :  a resource book for learnes and teachers. Poznań, 2008.
 31. Sondel-Cedarmas J., Gabriele D’Annunzio : u źródeł ideologicznych włoskiego faszyzmu. Kraków, 2008.
 32. Śliwa J., Fundusze unijne bez tajemnic : podręcznik dla studentów. Warszawa, 2008.
 33. Teterycz-Puzio A., Henryk Sandomierski : (1126/1133 – 18 X 1166). Kraków, 2009.
 34. Wróblewska W., Autoedukacja studentów w uniwersytecie : ujęcie z perspektywy podmiotu. Białystok, 2008.
 35. Zabłocki J., Dzienniki 1956-1965. T.1. Warszawa, 2008.
 36. Zawadzki R., Magia i mitologia psychologii. Warszawa, 2008.
 37. Żurawicka G., Drewniane budownictwo sakralne : powiat Tomaszów Lubelski, powiat Hrubieszów. Lublin, 2008.