(wybór)

ANTYKWARYCZNE:

1.      Agorriz-Melgar J., Poussière mienne. Southend-on-Sea, 1965.

2.      Kruszyński T., Złoty okres sztuki sycylijskiej. Warszawa, 1927.

3.      Peszkowski Z. (red.), Praca wędrowniczek skautów. Kolhapur, 1947.

NOWOŚCI:
 1. Antczak M., Przypisy, powołania, bibliografia załącznikowa : jak tworzyć i stosować : podręcznik. Warszawa, 2008.
 2. Barańczak S., Etyka i poetyka. Kraków, 2009.
 3. Bator J., Piaskowa Góra. Warszawa, 2009.
 4. Bena W., Paczos A., Z biegiem Kwisy : przyroda i człowiek. Lubań, 2009.
 5. Budrewicz L., Z PRL do Polski : wspomnienia z niejednego podwórka (1976-1989). Wrocław, 2008.
 6. Byra S., Parchomiuk M., Osobowościowe i społeczne uwarunkowania radzenia sobie ze stresem przez studentów pierwszego roku. Lublin, 2009.
 7. Domaniewski A., Homo homini : mały traktat etyczny. Warszawa, 2008.
 8. Dumézil B., Chrześcijańskie korzenie Europy : konwersja i wolność w królestwach barbarzyńskich od V do VIII wieku. Kęty, 2008.
 9. Hop D., Szlaki turystyczne ziemi przemyskiej : przewodnik. Przemyśl, 2008.
 10. Hop D., W oblężonej Twierdzy Przemyśl. Besieged Przemyśl Fortress. In der belagerten Festung Przemyśl. Przemyśl, 2008.
 11. Jaros V., Współczesne nazwiska mieszkańców gminy Mykanów. Częstochowa, 2009.
 12. Jaroszewicz G., Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla artykułu z czasopisma : wersja 2008. Warszawa, 2008.
 13. Kobieta i/jako inny : mit i figury kobiecości w literaturze i kulturze rosyjskiej XX-XXI wieku : (w kontekście europejskim). Lublin, 2008.
 14. Kompromis czy konfrontacja? : studia z dziejów parlamentaryzmu rosyjskiego początku XX wieku. Lublin, 2009.
 15. Kudłacz K., Miskowiec M., Katalog winiet krakowskich zakładów fotograficznych w zbiorach Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie. Kraków, 2008.
 16. Lisak M., Katolicki liberalizm : etyka społeczna Michaela Novaka. Dublin; Kraków, 2008.
 17. Litwin-Lewandowska D., O polską rację stanu w Austrii : Polacy w życiu politycznym Austrii w okresie monarchii dualistycznej (1867-1918). Lublin, 2008.
 18. Mańkowski Z., Wiek XX : studia, publicystyka, wspomnienia. Lublin, 2008.
 19. Nawrocka A., Etos w zawodach medycznych. Kraków, 2008.
 20. Nowicka-Struska A., Ex fumo in lucem : barokowe kaznodziejstwo Andrzeja Kochanowskiego. Lublin, 2008.
 21. Pellegrino F., Literatura : postacie i wątki. Warszawa, 2008.
 22. Schüβlburner J., Czerwony, brunatny i zielony socjalizm. Wrocław, 2009.
 23. SPSS w praktyce psychologicznej. Lublin, 2008.
 24. Stachyra H., Nad Turią i Stochodem : z dziejów polskiej własności ziemskiej na Wołyniu (1918-1939). Lublin, 2008.
 25. Suchecki Z., Kremacja w kulturach świata. Kraków, 2009.
 26. Szczypiorski K., Ułani Lubelscy. Warszawa, 2008.
 27. Szymańska B., Chiński buddyzm chan. Kraków, 2009.
 28. Tabu językowe i eufemizacja w dialektach słowiańskich. Lublin, 2008.
 29. Tuwim J., Pegaz dęba. Warszawa, 2008.
 30. Veyne P., Imperium grecko-rzymskie. Kęty, 2008.
 31. Wałowski G., Wałbrzych :  od biedaszybów do… : podziemne zgazowania węgla kamiennego. Lublin, 2009.
 32. Wasylewski S., Życie polskie w XIX wieku. Warszawa, 2008.
 33. Wokół Marca ’68 na Dolnym Śląsku : materiały pokonferencyjne. Wrocław, 2008.
 34. Wroński M., Komisarz Maciejewski : kino „Venus”. Lublin, 2008.
 35. Zyman E., Scalić oddalone : Funadacja Władysława i Nelli Turzańskich (1988-2008). Toronto, 2008.