(wybór)

 1. Aparat represji wobec księdza Jerzego Popiełuszki 1982-1984. T.1. Warszawa, 2009
 2. Balthus, Korespondencja miłosna z Antoinette de Watteville : 1928-1937. Warszawa, 2008
 3. Biała A., Literatura i malarstwo : korespondencja sztuk. Warszawa; Bielsko Biała, 2009
 4. Biniaś-Szkopek M., Bolesław IV Kędzierzawy – książę Mazowsza i princeps. Poznań, 2009
 5. Bobkowski A., Punkt równowagi. Kraków, 2008
 6. Bornschein J., Gestapo – Müller : technokrata terroru. Warszawa, 2009
 7. Cieniak E., Tu było kino : album o końcu świata małych kin. Warszawa, 2008
 8. Dayan D., Wydarzenia medialne : historia transmitowana na żywo. Warszawa, 2008
 9. Edelman M., I była miłość w getcie, Warszawa, 2009
 10. Film i historia : antologia. Warszawa, 2008
 11. Goddard H., Historia stosunków chrześcijańsko-muzułmańskich. Warszawa, 2009
 12. Grabowska B., Kryszna. Z dziejów literatury indyjskiej. Warszawa, 2008
 13. Gruszecki L., Zarys dziejów matematyki : logika, teoria mnogości, liczby i numeracja, algebra, geometria, rachunek różniczkowy i całkowy funkcji jednej zmiennej. Lublin, 2009
 14. Impelluso L., Ogrody i labirynty. Warszawa, 2009
 15. Jagoda J., Afganistan : relacja BOR-owika. Bydgoszcz, 2009
 16. Kara-Batyr i Błękitny Koń : nogajskie bajki ludowe. Wrocław, 2009
 17. Katalog monet polskich i z Polską związanych : monety koronne Stanisława Augusta Poniatowskiego. Bytom, 2009
 18. Katalog polskich znaków pocztowych 2009. T.1, (Znaczki opłaty, urzędowe i dopłaty). Bytom, 2009
 19. Kotarba R., Niemiecki obóz w Płaszowie 1942-1945. Warszawa; Kraków, 2009
 20. Kowalczyk S., Ciało człowieka w refleksji filozoficznej. Lublin, 2009
 21. Lessing D.M., Znów ta miłość. Warszawa, 2009
 22. Łopalewski T., Między Niemnem a Dźwiną : ziemia wileńska i nowogrodzka (reprint). Łomianki, 2009
 23. Matuszak T., Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim : 1919-1951. Piotrków Trybunalski; Radzyń Podlaski, 2009
 24. Mazurkiewicz-Brzozowska M., Etymologia a konotacja słowa : studia semantyczne. Lublin, 2009
 25. Mrożek S., Tango z samym sobą : utwory dobrane. Warszawa, 2009
 26. Noszczak B., Polityka państwa wobec Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce w okresie internowania prymasa Stefana Wyszyńskiego 1953-1956. Warszawa, 2009
 27. Oświata w Kurowie Lubelskim. Lublin, Kurów, 2009
 28. Pechman A., Biblioteka utraconych książek. Warszawa, 2009
 29. Pokruszyński W., Współczesne bezpieczeństwo narodowe. Józefów, 2009
 30. Póltawska W., Beskidzkie rekolekcje : dzieje przyjaźni księdza Karola Wojtyły z rodziną Półtawskich, Częstochowa, 2009
 31. PRL w politycznych strukturach Układu Warszawskiego w latach 1955-1980. Warszawa, 2008
 32. Przedpełska-Bieniek M., Dźwięk w filmie. Warszawa, 2009
 33. Przegaliński A., Społeczna działalność ziemiaństwa lubelskiego w latach 1864-1914. Lublin, 2009
 34. Pylak B., Modlitwa Pańska „Ojcze nasz” jako synteza chrześcijańskiej duchowości. Lublin, 2009
 35. Robertson D., Słownik polityki. Warszawa, 2009
 36. Siemaszko Z.S., Józef Mackiewicz : listy, opracowania, wspomnienia. Lublin, 2009
 37. Skrzypek A., Historia społeczna Europy XIX i XX wieku. Poznań, 2009
 38. Stefan Korboński 1901-1989. Warszawa, 2009
 39. Tadeusz Kantor nad morzem. Gdynia, 2009
 40. Tatarkiewicz A., Życie religijne Ostii antycznej. Poznań, 2009
 41. Teatry Andrzeja Bursy. Kraków, 2009
 42. Traktat z Lizbony : główne reformy ustrojowe Unii Europejskiej. Warszawa, 2008
 43. Turek J., Filozoficzne interpretacje faktów naukowych. Lublin, 2009
 44. Wandycz P.S., O czasach dawniejszych i bliższych : studia z dziejów Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. Poznań, 2009
 45. Wincentego Pola bieszczadzkie ścieżki. Ustrzyki Dolne, 2009
 46. Wirgowska K., Ojczyzno moja, gdzie jesteś? : wspomnienia z Łucka 1939-1945. Lublin, 2009
 47. Wiśniewski G., Kontakty kulturalne Polski z krajami Wspólnoty Niepodległych Państw w zaraniu XXI wieku : Rosja, Białoruś, Ukraina, Mołdawia, Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan. Warszawa, 2009
 48. Wybory ’89 w Polsce południowo-wschodniej w dokumentach SB. Warszawa, 2009
 49. Zajdel J., Prawo medyczne dla kardiologów. Łódź, 2009
 50. Zbiciak J., Dzieje Nowodworu. Lubartów, 2009